Update onderhandelingen Nederland – Peru over WOTS-verdrag

Onlangs berichtte PrisonLaw dat Nederland onderhandelingen heeft gestart met Peru over een WOTS-verdrag. Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP) heeft onlangs Kamervragen gesteld over de voortgang van deze onderhandelingen. Uit de antwoorden daarop van Minister van Buitenlandse zaken Verhagen blijkt dat de Nederlandse regering een conceptverdrag ter beoordeling naar de Peruaanse autoriteiten heeft gestuurd. De Peruaanse autoriteiten zouden echter bedenkingen hebben bij een aantal bepalingen van het conceptverdrag, onder meer over de wijze waarop Nederland de over te nemen straffen ten uitvoer zal leggen.

Volgens Verhagen is daarom nader mondeling overleg noodzakelijk. Hij schrijft dat dit overleg in september 2009 zal plaatsvinden.

PrisonLaw heeft al eerder geschreven dat er een groot aantal Nederlanders gedetineerd zijn in Peru. Gezien de slechte omstandigheden in de Peruaanse gevangenissen is het daarom uit humanitair oogpunt van groot belang dat de Nederlandse regering snel overeenstemming bereikt met de Peruaanse autoriteiten.

Bron:
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2009/06/Beantwoording-vragen-Van-Velzen-over-Nederlandse-g.html