Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafvonnissen (WETS) aangenomen door Tweede Kamer maar nog niet van kracht

Gepubliceerd op woensdag 25 april 2012

Het wetsvoorstel ‘Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafvonnissen’ (WETS)
is op 3 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 5 juni jl werd er in de Eerste Kamer
een inbreng vergadering gehouden in het kader van het voorbereidend onderzoek. Echter, de WETS
kan pas daadwerkelijk worden toegepast bij een tenuitvoerlegging van een strafvonnis als beide
landen de regeling in nationale wetgeving hebben geïmplementeerd.

De WOTS en WETS verschillen van elkaar. Dit zijn de belangrijkste nieuwe regels:

 • De WETS geldt alleen als het vonnis op of na 5 december 2011 onherroepelijk is geworden.
  Voor alle vonnissen die vóór 5 december 2011 onherroepelijk zijn geworden, geldt de oude WOTS procedure.
 • Bij strafoverdracht op basis van de WETS kan Nederland de buitenlandse straf niet omzetten naar de
  Nederlandse strafmaat. De straf wordt in zijn geheel overgenomen. Dus de straf die er in het buitenland
  wordt opgelegd, verandert in Nederland niet. Ook al is die straf hoger dan wat in Nederland gebruikelijk is.
 • Instemming van de gevangene is niet meer verplicht. De gevangene kan wel zijn mening geven,
  maar de strafoverdracht kan ook doorgaan als de gevangene het er niet mee eens is.
 • Doel van de WETS is om de tenuitvoerlegging van strafvonnissen efficiënter en sneller te laten verlopen. Nederland
  en het land van veroordeling moeten binnen 90 dagen een besluit hebben genomen over de strafoverdracht.
  Als startdatum van de 90-dagentermijn geldt de dag waarop Nederland de aanvraag voor de strafoverdracht
  ontvangt van het land van veroordeling. Indien de strafoverdracht is goedgekeurd moet het land van veroordeling
  ervoor zorgen dat de gedetineerde binnen 30 dagen na het goedkeuringsbesluit naar Nederland wordt overgeplaatst.