Flag

Gedetineerd in het buitenland en uw straf in Nederland uitzitten.

Gedetineerd buiten de EU: met de WOTS terug naar Nederland
Als u gedetineerd bent in het buitenland, is het moeilijk om na uw straf weer snel een plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Daarom is het mogelijk de buitenlandse gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht. Deze overdracht wordt geregeld met de WOTS. Wat houdt de WOTS in?

De WOTS geldt voor landen buiten de Europese Unie. En voor EU-landen die niet de WETS hebben geïmplementeerd in hun eigen wetgeving. Nederland is partij bij het Verdrag inzake de Overbrenging van Gevonniste Personen uit 1983 (“Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons ” – in Nederland ook wel VOGP genoemd). Dit verdrag maakt het mogelijk dat een Nederlander die in het buitenland is veroordeeld, onder bepaalde voorwaarden die straf in een Nederlandse gevangenis mag uitzitten.

In welke landen de WOTS mogelijk is
De uitvoering van deze wet heet “Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen”, ook wel de WOTS genoemd. Gedetineerden kunnen alleen overgebracht worden naar landen die een verdrag hebben ondertekend over het overbrengen van gedetineerden. Het gaat dan om multilaterale en bilaterale verdragen. Het VOGP is een multilateraal verdrag, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Ook met een bilateraal verdrag, dat alleen tussen twee landen gesloten is, kunnen mensen worden overgebracht. Alleen Venezuela, Marokko, Brazilië, Peru, Cuba en Dominicaanse Republiek en Thailand hebben tot op heden (ieder apart) een bilateraal verdrag met Nederland gesloten.

Indienen van een WOTS verzoek
Een verzoek tot overbrenging moet bij de autoriteiten van het detentieland ingediend worden. U moet namelijk als gedetineerde instemming verlenen (toestemming) om te worden overgebracht. Hiervoor moeten gedetineerden contact opnemen met de gevangenisdirectie.
 
Twee procedures
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zijn er twee manieren waarop de Nederlandse autoriteiten het strafvonnis kunnen overnemen. En u de straf dus verder in Nederland kunt uitzitten:
1. De voortgezette tenuitvoerlegging. Deze procedure houdt in dat de duur van de staf in Nederland hetzelfde moet zijn als de duur van de straf in het buitenland. De straf wordt alleen wel aangepast naar het Nederlands strafmaximum. Als u bijvoorbeeld in Peru veroordeeld bent tot acht jaar celstraf voor een geweldsdelict en u in Nederland voor dit delict maximaal vijf jaar krijgt, dan hoeft u in Nederland maar vijf jaar in de cel te blijven zitten.
2. De omzettingsprocedure. Deze procedure houdt in dat de rechter in Nederland de buitenlandse straf omzet naar een Nederlandse straf. Als de buitenlandse autoriteiten daar tenminste geen bezwaar tegen hebben. De omgezette straf mag niet hoger, maar wel lager zijn dan de in het buitenland opgelegde straf.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de WOTS-informatielijn van het ministerie van Justitie op telefoonnummer 088-0725963 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Heeft u hulp nodig in uw Wots zaak, dan kunt u contact opnemen met Rachel Imamkhan op info@prisonlaw.nl