Flag

Gedetineerd in het buitenland en uw straf in Nederland uitzitten.

Gedetineerd binnen de EU: terug naar Nederland met WETS
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat mensen na hun gevangenisstraf snel kunnen terugkeren naar de maatschappij. Voor mensen die binnen de Europese Unie gedetineerd zijn, is de WETS in het leven geroepen. Wat betekent de WETS?

De Nederlandse samenleving verandert razendsnel. Als u jarenlang vastzit in een buitenlandse gevangenis is het lastig te weten welke stappen u straks moet zetten om opnieuw kans te maken op een woning of een baan. Om de overstap minder groot te maken, is het mogelijk de gevangenisstraf in Nederland uit te zitten. Dat heet strafoverdracht.

Wat regelt de WETS?
Hiervoor is het kaderbesluit WETS in het leven geroepen. De WETS regelt de strafoverdracht tussen Nederland en landen binnen de Europese Unie. Het gaat dan wel om landen die dit kaderbesluit – met deze nieuwe Europese afspraken over strafoverdracht – geïmplementeerd hebben in hun eigen wetgeving.

WETS betekent: Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties. De WETS is in Nederland ingevoerd op 1 november 2012.

Geen instemming nodig van gedetineerde
Bij de WETS-procedure is de instemming van de gedetineerde niet vereist. Dit betekent dat het land van veroordeling zelf de WETS-procedure kan opstarten, ook als de gedetineerde daar niet om heeft gevraagd. In samenwerking met Nederland kan vervolgens besloten worden dat de gedetineerde zijn straf in Nederland moet uitzitten. Twee landen kunnen de procedure dus zelfstandig opstarten en afronden. De gedetineerde heeft hierin geen stem.

Wanneer terug naar Nederland met de WETS?
Hoe zou de WETS in de praktijk moeten werken? De minister van Veiligheid en Justitie neemt binnen 90 dagen na ontvangst van het WETS-certificaat een beslissing of de gedetineerde overgebracht gaat worden. Deze verhuizing moet dan binnen 30 dagen plaats vinden. In de praktijk pakt het vaak anders uit. De meeste landen gebruiken geen termijnen. Het kaderbesluit bepaalt hier ook niets over. Dat betekent dat de uitvoering van de WETS langer kan duren.

Eerst betalen, dan pas terug naar Nederland
Het is mogelijk dat de gedetineerde naast een gevangenisstraf ook een boete of ontnemingsvordering opgelegd heeft gekregen. Veel landen willen boetes of ontnemingsvorderingen niet aan andere landen overdragen. Dit betekent dat de gedetineerde eerst de boete in het land van veroordeling moet voldoen, voordat hij of zij terug kan keren naar Nederland. Als dat niet mogelijk is, kan er om een verlaging of kwijtschelding worden gevraagd. Nadat de boete is betaald en/of kwijtschelding is verleend, is het land van veroordeling bereid om de WETS-procedure voort te zetten.
Een openstaande boete of ontnemingsvordering kan er dus voor zorgen dat de WETS wordt vertraagd of niet doorgaat.

Tip: Het is belangrijk om eerst de kwestie met de boete of ontnemingsvordering op te lossen, voordat u aan de slag gaat met de WETS. In veel gevallen loopt de WETS-procedure anders vertraging op.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met de WETS-informatielijn van het ministerie van Justitie op telefoonnummer 088-0725963 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Mocht u hulp nodig hebben in uw WETS zaak, dan kunt u contact opnemen met Rachel Imamkhan op info@prisonlaw.nl