Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de 17-jarige Charly T. die al meer dan 4 maanden in voorarrest in Spanje zit.

 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «Charly (17) moet ook kerst doorbrengen in Spaanse gevangenis»?1

Vraag 2
Wanneer is Charly gevangen genomen en wanneer is hij voor het eerst bezocht door een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade?

Vraag 3
Klopt het dat hij voldoet aan ten minste twee voorwaarden om als kwetsbaar aangemerkt te worden, namelijk het feit dat hij minderjarig is en dat hij lang in voorarrest zit (en nog niet eens in staat van beschuldiging gesteld is)?2

Vraag 4
Worden hij en zijn familie adequaat ondersteund? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 5
Heeft u hem en zijn familie actief gewezen op een organisatie als PrisonLaw, die gedetineerden bijstaat? Zo ja, wanneer is dat gebeurd?

Vraag 6
Is hij veilig op de locatie in Spanje waar hij als gedetineerde verblijft?

Vraag 7
Heeft u overleg met de Spaanse autoriteiten zodat hij ofwel in voorarrest in Nederland kan zitten ofwel via een alternatieve maatregel hier het proces kan afwachten?

Vraag 8
Bent u bereid de vragen die in het schriftelijk overleg over gedetineerden in het buitenland (Kamerstuk 30 010, nr. 41) zijn gesteld door de CDA-fractie, een voor een en precies te beantwoorden, aangezien dat in het verslag van dit schriftelijk overleg niet gebeurd is?

Vraag 9
Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden (en dan bij vraag 8 ook gewoon de vragen een voor een en niet zoals in het verslag van het schriftelijk overleg is gedaan)?

 

1) Noord Hollands Dagblad 23 december 2018;
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181222_33865140/charly-17-moet-ook-kerst-doorbrengen-in-spaanse-gevangenis
2) Kamerstuk 30010, nr. 39