Kortgeding Singh

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

Vandaag is er uitspraak gewezen in de kortgeding zaak van de heer Singh. De rechter heeft de vordering van de heer Singh om zijn strafoverdracht actief te ondersteunen afgewezen. We zijn teleurgesteld en zijn het oneens met de uitkomst. De zaak Singh is uniek en daar wordt in de uitspraak te weinig rekening mee gehouden. In de uitspraak is naar onze mening ook ten onrechte aan voorbij gegaan dat Singh juist veel binding heeft met Nederland en ook naar Nederland zal terugkomen bij vrijlating. Er zijn simpelweg geen goede redenen om strafoverdracht te weigeren. We zullen ons samen met de heer Singh beraden op vervolgstappen.