Flag

PrisonLAW maakt het verschil voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Ons werkgebied

Inhoudelijk adviseren in elke strafzaak, van procedures tot jurisprudentie. Helpen bij het vinden van een geschikte advocaat in het buitenland. En lokale advocaten informeren over de beste wettelijke mogelijkheden. Dat doet PrisonLAW al sinds 2002.

PrisonLAW beschikt over ruime ervaring en expertise wereldwijd. Met onze jarenlange ervaring zorgen we voor juridisch advies en voor begeleiding van de lokale strafprocedure. Ook helpen we gedetineerden bij speciale procedures. Een selectie:

  • Kwijtschelding van strafboetes;
  • Verzoeken tot strafvermindering;
  • WOTS- en WETS zaken.
  • Het begeleiden van gratieverzoeken;
  • Het verschaffen van juridische informatie aan de gedetineerden en diens contactpersoon;
  • Het bezoeken van gedetineerden;
  • Het bijwonen van zittingen;

Stevig internationaal netwerk en kennis van het lokaal recht
PrisonLAW is actief in veel landen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Daar hebben we jarenlang geïnvesteerd in een stevig netwerk met advocaten en NGO’s en overige instanties op lokaal niveau. We kennen de lokale wetgeving, de nieuwste jurisprudenties in elk land. Zo krijgen onze klanten de juridische bijstand die hen echt vooruit helpt. In een ander land gedetineerd? Dan onderzoeken we ook hoe we het beste kunnen helpen.

Vergoeding
Voor ons werkzaamheden vragen we een vergoeding, die nodig is om het werk te kunnen voortzetten. De hoogte van het bedrag hangt af van het soort procedure. Aan het begin van de procedure maken we vaste prijsafspraken. Helder en duidelijk. Zo komen onze klanten nooit voor onverwachte kosten te staan. Wij opereren onafhankelijk, met het belang van de gedetineerden voor ogen.

Meer weten? Hulp nodig? Neem dan contact op met PrisonLAW of email naar info@prisonlaw.nl

Bestuursleden Stichting PrisonLAW

François Pieneman

Algemeen bestuurslid

François studeerde Commerciële Economie met specialisatie International Marketing Management, gevolgd door een masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU in Amsterdam.

Hij werkte 10 jaar lang binnen de zakelijk dienstverlening als business analyst en controller binnen o.a. de ING Bank en bij het VUmc Cancer Center Amsterdam. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger bij twee NGO’s in Cambodja en Sikkim (India) en bezocht gedetineerde in Thailand .

Momenteel is François film producent bij Worldvisuals Film, een internationiaal georienteerd bedrijf dat film en documentaires produceert over actuele maatschappelijke thema’s. François was betrokken bij de oprichting van stichting PrisonLAW als penningmeester en sinds 2016 algemeen bestuurlid.

Rachel Imamkhan

Oprichter en Advocaat

Specialisme:internationaal strafrecht, vreemdelingenrecht, algemeen en ruimtelijk bestuursrecht.

Vastbijten in dossier. Zaken tot op de bodem uitzoeken. Energiek en empathisch. Nieuwe mogelijkheden zien, ook wanneer situaties uitzichtloos lijken. Dat is kenmerkend voor de werkwijze van Rachel Imamkhan. Als gedreven advocate maakt zij zich al sinds 2002 sterk voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Daarom richtte zij in 2005 stichting PrisonLaw op. Sinds 2011 is zij eigenaar van het advocatenkantoor Imamkhan.

Met een specialisatie in internationaal strafrecht, vreemdelingenrecht, algemeen en ruimtelijk bestuursrecht staat Rachel Imamkhan veel mensen bij in hun strafproces. Dankzij haar wereldwijde netwerk weet ze telkens nieuwe kansen voor haar cliënten te vinden. Welke juridische mogelijkheden er op lokaal en landelijk en internationaal niveau zijn. Welke organisaties een rol van betekenis kunnen spelen. Welke stappen moeten worden gezet voor een eerlijk proces, strafvermindering en zelfs een ticket naar huis. Of het nu gaat om een rechtszaak in Thailand, Peru of Spanje of samenhangende (straf)procedures in Nederland.

Rachel studeerde in 2004 af aan de Vrije Universiteit in staats -en bestuursrecht. Zij startte haar loopbaan als (interim) jurist bij diverse overheidsinstellingen. Maar besloot al snel dat ze advocaat wilde worden in het straf -en vreemdelingenrecht. Die specialisatie bracht haar onder andere naar Azië, waar zij voor een aantal NGO’s de internationale wetgeving op het gebied van arbeidsimmigratie en mensenhandel in kaart bracht.

Zij is daarnaast lid van de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA), de vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam
en van de Stichting Mens en Strafrecht (MenS).

Meer weten? Neem contact op met Rachel Imamkhan op info@prisonlaw.nl

Michiel Schimmel

Michiel Schimmel is een gedreven strafrechtadvocaat uit Bussum met een hart voor de sociale advocatuur. Niet alleen is Michiel een gepassioneerde advocaat, in het verleden was hij met regelmaat een enthousiast universitair docent Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Rechtswinkel Hilversum en Bussum en voorzitter van Scouting Arrowe te Bussum. Tevens is Michiel oud-voorzitter en oud-lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Jonge Balie Nederland. Daarnaast is Michiel bestuurslid van D66 Hilversum, verder is hij lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA).

Raad van Advies Stichting PrinsonLAW

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit juristen, politici en diplomaten. Op basis van hun rijke kennis en ervaring ten aanzien van een of meerdere terreinen waarop de stichting werkzaam is, adviseren en ondersteunen zij PrisonLAW ten aanzien van het beleid, de aanpak en de benadering van instanties om de gestelde doelstellingen te bereiken.

Jeanine Hennis-Plasschaert

Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

Boris Dittrich

Senator in de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Gabriel Meijers

Extern adviseur Meijers Canatan advocaten

Jules Maaten

Regionale Directeur voor Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Robert Prang

Adviseur