Onderhandelingen Peru

Onderhandelingen met Peru over Wots-verdrag

In Peru zitten 109 Nederlanders gevangen, voornamelijk in verband met drugsdelicten. Op dit moment is het voor deze gedetineerden niet mogelijk om deze straf in Nederland uit te zitten. Nederland heeft hierover namelijk nog geen verdrag gesloten met Peru. Overbrenging van gevonniste personen naar Nederland kan, volgens de Nederlandse en Peruaanse wetgeving, alleen plaatsvinden op basis van een Verdrag.

Hier gaat mogelijk verandering in komen. Peru heeft de nationale wetgeving veranderd, waardoor het mogelijk wordt dat buitenlanders die zijn gedetineerd in Peru, worden overgebracht naar hun land van herkomst, ook als de strafmaat in dat land lager is dan die in Peru.

De Minister van Justitie en van Buitenlandse Zaken hebben naar aanleiding van Kamervragen van Tweede Kamerlid Van Velzen (SP) over de situatie van het grote aantal gedetineerde Nederlanders in Peru het volgende geschreven:

Met het oog op de problematiek van de Nederlandse gedetineerden in Peru zal daarom binnenkort gestart worden met de onderhandelingen over het sluiten van een bilateraal verdrag tot overbrenging van gedetineerden (wots-verdrag). Ervaring leert dat dergelijke onderhandelingen gecompliceerd zijn en veelal minstens een jaar vergen. Het verdrag zal daarna nog geratificeerd moeten worden door de parlementen van beide landen, hetgeen ook weer enige tijd in beslag zal nemen.

Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een werkbezoek van zijn Peruaanse ambtsgenoot in de zomer van 2008 hierover gesproken. Toen is overeengekomen dat Nederland en Peru afspraken willen maken die er voor zorgen dat Nederlanders hun Peruaanse straf in Nederland kunnen uitzitten. Gezien het aantal Nederlanders dat in Peru is gedetineerd, steunt PrisonLaw deze ontwikkeling en zal het verloop van de totstandkoming van het Verdrag nauwlettend gaan volgen.