Artikel in Griekse krant Eleftherotypia

Artikel in Griekse krant Eleftherotypia over Nederlandse gedetineerde


Op 8 oktober 2007 is in de Griekse krant Eleftherotypia een artikel verschenen over de in Griekenland gedetineerde Nederlander Aghazdeh Iraj. Deze gedetineerde is twee maal voor hetzelfde feit veroordeeld, hetgeen in strijd is met het zogenaamde "ne bis in idem"-beginsel. PrisonLAW staat deze gedetineerde bij in zijn zaak en heeft in samenwerking met de Griekse advocaat een verzoek ingediend bij het Griekse hooggerechtshof om de bewuste uitspraak ongeldig te verklaren. Om het Griekse artikel te lezen kan geklikt worden op de illustratie. Voor een Nederlandse vertaling van het artikel wordt verwezen naar onderstaande link.

Nederlandse vertaling: klik hier (doc).