PERSBERICHT - Romano van der Dussen is in vrijheid gesteld

Amsterdam, 11 februari 2016

Na ruim 12 jaar detentie is Romano van der Dussen vandaag in Spanje in vrijheid gesteld. De invrijheidstelling van de heer Van der Dussen is het gevolg van de gedeeltelijke vrijspraak van het Spaanse Hooggerechtshof van afgelopen woensdag. PrisonLAW berichtte hier al over in het persbericht van 10 februari jongstleden.

Momenteel verblijft de heer Van der Dussen op een afgeschermde locatie. Wegens privacy redenen kunnen wij geen verdere informatie verstrekken. Wij verzoeken de pers zich terughoudend op te stellen met betrekking tot berichtgeving over deze zaak in het belang van de heer van der Dussen.


PERSBERICHT - Romano van der Dussen wordt binnenkort in vrijheid gesteld

Amsterdam, 10 februari 2016

Romano van der Dussen zal na ruim 12 jaren detentie binnenkort in vrijheid worden gesteld. De autoriteiten in Spanje hebben Van der Dussen vrijgesproken van één feit. Van der Dussen werd in 2003 in Spanje veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en 7 maanden, voor één verkrachting en twee pogingen tot verkrachting. Er waren destijds al veel aanwijzingen dat Van der Dussen niet schuldig was. Van der Dussen heeft tot op de dag van vandaag steeds gezegd dat hij onschuldig is.

PrisonLAW is in 2012 bij de zaak betrokken geraakt. PrisonLAW heeft het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) opdracht gegeven nieuw DNA-onderzoek te verrichten. Uit dat onderzoek bleek dat het DNA dat op het lichaam van een van de slachtoffers was gevonden, niet van Van der Dussen was, maar van een Britse man. Deze Britse man heeft hierna schriftelijk verklaard dat hij ten minste één van de feiten waar Van der Dussen voor was veroordeeld heeft gepleegd.

PrisonLAW heeft deze ontlastende bewijsmaterialen aan de Spaanse autoriteiten doen overdragen, om zo de zaak van Van der Dussen heropend te krijgen. Dankzij de inzet en inspanningen vanuit Nederland heeft het Spaanse Hooggerechtshof in november 2015 het herzieningsverzoek toegewezen en de strafzaak heropend, uitsluitend met betrekking tot één van de verkrachtingen waarvoor Van der Dussen tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 6 maanden werd veroordeeld. Voor dit feit heeft het Spaanse Hooggerechtshof Romano nu vrijgesproken. Voor de andere twee feiten zullen er juridische vervolgprocedures opgestart gaan worden. Over het voeren van eventuele schadevergoeding procedure is nog niets bekend.

PrisonLAW is zeer verheugd met dit (voorlopige) resultaat, dat mede dankzij de giften van vele mensen bij de crowdfunding-actie die op initiatief van PrisonLAW tot stand is gekomen, is bewerkstelligd.


Laatste nieuwsberichten

Geschreven op 08/11/2018
vragen-gesteld-door-de-leden-der-kamer-2Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat PrisonLaw breekt met Buitenlandse Zaken (ingezonden 17 oktober 2018).
Geschreven op 01/11/2018
inbreng-verslag-van-een-schriftelijk-overlegBinnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken bestond bij enkele fracties de behoefte de minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over zijn brief d.d. 8 oktober 2018 inzake het verzoek van PrisonLaw om beëindiging...
Geschreven op 08/10/2018
uitzending-eenvandaag-8-oktober-2018-1Tussen PrisonLAW en het ministerie van Buitenlandse Zaken is een vertrouwensbreuk ontstaan. Volgens de organisatie wordt haar onafhankelijkheid aangetast. Daarom weigert de belangenbehartiger van ongeveer honderd gevangenen in het buitenland om langer...
Geschreven op 08/10/2018
kamervragen-2Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de vertrouwensbreuk van organisatie PrisonLaw met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het beëindigen van de subsidierelatie (ingezonden 5 oktober...
Geschreven op 05/10/2018
prisonlaw-breekt-met-buitenlandse-zaken-2PrisonLAW heeft noodgedwongen de subsidie relatie met Buitenlandse Zaken stopzet om de belangen van clienten te waarborgen. De redenen worden in dit artikel toegelicht.