Bolivia

Artikelindex

Gevangenissen

De gevangenisomstandigheden en huizen van bewaring in Bolivia voldoen bij lange na niet aan de internationale normen en in de meeste gevallen is er sprake van wrede, onmenselijke of onterende behandeling van gevangenen. Veel gevangenen krijgen onvoldoende medische zorg en worden ondergebracht in slecht verwarmde en geventileer­de, smerige en onhygiënische verblijven. Velen moeten op de vloer slapen in overvolle gezamen­lijke ruimten, in zalen en op binnenplaatsen in de open­lucht. De toe­gang tot wasgelegen­heden is beperkt en de kwali­teit van voedsel en water is zeer slecht. Gedetineerden in de streng­beveiligde gevangenis San Pedro de Chonchocoro in La Paz worden naar verluidt gemarteld en mishandeld. Geld speelt hier een belangrijke rol. Door betalingen van contanten kan een gedetineerde bepaalde privileges genieten.


Geraadpleegde bronnen: