Argentinië

Artikelindex

Gerechtelijke Organisatie 

Omdat Argentinië een federatie is bestaan er ook twee niveaus van rechtsprekende organisaties, namelijk gerechten op statelijk niveau en federale gerechten. De gerechten op statelijk niveau behandelen strafzaken die zijn gepleegd op het grondgebied van de betreffende Staat en zijn veelal gevestigd in de hoofdstad van de Staat. Het is de norm dat een zaak door een Statelijk gerecht wordt behandeld, echter in uitzonderingssituaties zal de zaak voor een federaal gerecht voorkomen. Het gaat dan om zaken die het grondgebied van de Staat overstijgen of zaken die een onderwerp behandelen die bij speciale wat aan een Federaal gerecht zijn opgedragen, zoals drugszaken. Een zaak tegen een buitenlander zal ook door een Federaal gerecht worden behandeld.

In een strafzaak zal in het beginstadium van het onderzoek slechts één rechter een rol spelen. Hij zal onderzoeken of er voldoende bewijs aanwezig om later tot een veroordeling te kunnen komen. Indien deze onderzoeksrechter tot deze conclusie komt, dan volgt het uiteindelijke proces voor het oog van drie rechters. Die zullen uiteindelijk oordelen over de schuldvraag. De zaak wordt in tegenstelling tot Nederlandse strafrechtzaken mondeling behandeld. Hoger beroep zal onder bepaalde omstandigheden mogelijk zijn bij het Supreme Court.