Verenigde Staten

Artikelindex

Gevangenissen

Jail en Prison
In het Amerikaanse gevangeniswezen wordt op statelijk niveau een onderscheid gemaakt tussen een gevangenis (prison) en een huis van bewaring (jail). In een gevangenis zitten over het algemeen mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor zij een straf uitzitten van meer dan een jaar. In een huis van bewaring wordt een verdachte vastgehouden voor en tijdens het proces. Bovendien zitten daar de gedetineerden die een straf van minder dan een jaar opgelegd hebben gekregen. De regels en omstandigheden in de verschillende gevangenissen en huizen van bewaring verschillen erg per inrichting en per staat. De grootste gevangenis in de Verenigde Staten is de staatsgevangenis in Louisiana, de Louisiana State Penitentiary, met een populatie van meer dan 5000 gedetineerden.

Naast de hierboven besproken statelijke inrichtingen, zijn er ook federale en militaire gevangenissen.

Leefomstandigheden
Mannen en vrouwen worden in het Amerikaanse gevangeniswezen van elkaar gescheiden. Soms binnen dezelfde inrichting, maar er zijn zelfs inrichtingen waar alleen mannen zitten. Gedetineerden hebben in de gevangenis over het algemeen geen eigen cel, maar delen een cel met een of twee anderen of slapen op een slaapzaal. Alleen ter dood veroordeelden of gedetineerden in een maximum security prison hebben een eigen cel. Vaak moeten gedetineerden werken in de gevangenis. Dat werk kan van alles zijn. In Louisiana bijvoorbeeld werken veel mensen op het land (het gebied van de gevangenis beslaat zo’n 30 vierkante kilometer) en in New Hampshire maken gedetineerden nummerborden (waarop het motto van de staat is gedrukt: live free or die).

Bijna iedere gevangenis heeft een gevangeniswinkel. Daar kan onder andere eten, kleding, rookwaar en schrijfgerei worden gekocht op vastgestelde dagen. In sommige inrichtingen kan er op vastgestelde dagen worden opgegeven wat men uit de winkel wil hebben en dat wordt dan een aantal dagen daarna gebracht.

Contact met de buitenwereld
Een gedetineerde mag bezoek ontvangen. De naam van de bezoeker moet voorkomen op de bezoekerslijst. De regels omtrent bezoek lopen zeer uiteen per gevangenis en huis van bewaring, maar ook per staat. Zo hangt het van de inrichting af hoe vaak en wie er op bezoek mag komen en hoe zo’n bezoek is geregeld. Post ontvangen en versturen mag onbeperkt en de meeste gevangenen schrijven dan ook heel veel. Wel wordt alle post van en aan de gevangenen eerst opengemaakt en bekeken.

Statistieken
Op dit moment zit één op de honderd volwassen Amerikanen in de gevangenis. Dit is het hoogste aantal ter wereld. In de staten Maine, Minnesota en Rhode Island zitten de minste mensen in de gevangenis, in de staten Louisiana, Texas en Mississippi de meeste mensen. Van al deze gedetineerden is ongeveer 9 op de 10 een man.

Californië