Cambodja

Artikelindex

Knelpunten Cambodjaanse rechtsgang

Voorarrest / voorlopige hechtenis
Zoals eerder beschreven worden de termijnen van de voorlopige hechtenis bepaald in het Wetboek van Strafprocesrecht. In praktijk worden deze termijnen echter vaak overschreden. Ook al staat er in het wetboek dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden voor verlenging van een voorlopige hechtenis, in praktijk is deze verlenging vanzelfsprekend. In praktijk wordt de voorlopige hechtenis vrijwel automatisch verlengd, en is het opheffen van de voorlopige hechtenis een uitzondering. Deze lange perioden van voorlopige hechtenis, voor de plegers van allerlei delicten, zorgen voor extra druk op de al overbevolkte gevangenissen. Uit onderzoek blijkt dat momenteel 1/3 van de gevangenispopulatie verdachten zijn die in voorarrest zitten. De verdachten die in voorarrest zitten verblijven vaak in dezelfde cellen als de veroordeelde gedetineerden.

Mishandeling door de politie
Er zijn verschillende meldingen van het afdwingen van (onterechte) verklaringen en bekentenissen van verdachten door politieagenten. Ook al is in de wet vastgelegd dat verklaringen die afgedwongen zijn onbruikbaar zijn in een rechtszaak, in praktijk worden deze verklaringen vaak wel als bewijs gebruikt. Vaak worden er door de politie methoden van fysiek geweld gebruikt om de verklaringen af te dwingen die geen zichtbare schade achterlaten.

Juridische bijstand
Het recht op juridische bijstand, in verschillende fasen van de vervolging en het proces, wordt gegarandeerd in het Wetboek van Strafprocesrecht. Helaas blijkt in praktijk dat verdachten vaak geen of laat in het proces toegang krijgen tot juridische bijstand. En, wanneer een verdachte wel een advocaat heeft en bijvoorbeeld in de gevangenis verblijft, is het vaak zo dat er geen mogelijkheid is voor vertrouwelijk communicatie tussen advocaat en cliënt. Dit is in strijd met diverse mensenrechtelijk verdragen die door Cambodja ondertekend zijn.

Gebrek aan transport
Een groot probleem is dat veel gevangenissen geen geld hebben om transport voor de gedetineerden te regelen. Gevolg hiervan is dat gedetineerden vaak niet aanwezig kunnen zijn bij hoorzittingen en de rechtszaak. Dit is in strijd met het internationaal erkende recht om aanwezig te zijn bij de eigen rechtszaak, en het recht om jezelf te verweren.

Het transportprobleem is nog groter wanneer gedetineerden in hoger beroep gaan. De rechtbanken waarin het hoger beroep behandeld wordt liggen immers in Pnomh Penh, dit is vaak ver weg van de regionale gevangenissen, waardoor transport nog moeilijker te regelen is.

Het gebrek aan transportmogelijkheden vanuit de gevangenis is ook problematisch wanneer een gevangene ziek is, of medische klachten heeft en naar het ziekenhuis moet. Vaak blijkt dit onmogelijk door het gebrek aan transport, met alle gevolgen van dien.

Wanneer een gevangene transport wil hebben, bijvoorbeeld naar de rechtszaak, moet de gevangene dit zelf betalen. Veel Cambodjaanse gevangenen hebben hier echter geen geld voor.

Beroep tegen een beslissing in eerste aanleg
Uit de rapportages van de United Nations blijkt dat het heel lang kan duren tot dat een zaak in beroep behandeld wordt. De verdachte moet het hoger beroep in de gevangenis afwachten. Dit leidt tot zeer lange detentieperioden, voor wellicht onschuldige verdachten.

Reglementen gevangenissen
In de Cambodjaanse Prison Procedure staan de reglementen voor de gevangenissen vastgelegd. Hierin worden onder andere de rechten van de gevangenen, maar ook procedurele zaken geregeld. Aanvullend op de Prison Procedure maken de gevangenissen hun eigen huisregels. In praktijk blijken deze huisregels nogal eens af te wijken van de Prison Procedure, nationaal recht en zelfs van de internationale verdragen.


Referenties

  • Cambodia League for the Promotion and Defense of Human Rights. Geraadpleegd via: www.licadho-cambodia.org
  • Human Rights Watch (2010). Skin on the cable. The illegal arrest, arbitrary detention and torture of people who use drugs in Cambodia.