Raad van Advies

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit juristen en politici. Op basis van hun rijke kennis en ervaring ten aanzien van een of meerdere terreinen waarop de stichting werkzaam is, adviseren en ondersteunen zij PrisonLAW ten aanzien van het beleid, de aanpak en de benadering van instanties om de gestelde doelstellingen te bereiken.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende mensen.

Jules Maaten
Jules Maaten was tot juli 2009 lid van het Europees Parlement, en werd gekozen in de Europese verkiezingen op 10 juni 1999, op de lijst van de Nederlandse Liberale Partij VVD en werd lid van de Liberale Fractie in het Europees Parlement. Na zijn vertrek uit het Europese Parlement werd hij politiek adviseur bij de Duitse liberale Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (FNF), waarvoor hij workshops organiseerde in landen zoals Burundi, Senegal en Ghana, en verrichte advieswerk in Nederland en Brussel met name voor het Nederlandse bureau Public Matters. Hij was ook bestuurslid van de European Foundation for Financial Inclusion (EFFI) en van de Netherlands Institute for Multi-party Democracy (NIMD). In mei 2010 werd hij benoemd als vertegenwoordiger in Manilla van FNF, verantwoordelijk voor de projecten van de stichting ter bevordering van democratie en liberalisme op de Filippijnen, en regionale projecten in ZO Azië betreffende o.m. mensenrechten en economische vrijheden en de samenwerking van de Aziatische liberale partijen (CALD). De heer Maaten zet zich al jaren in voor Nederlandse gedetineerden in Thailand.

Boris Dittrich
Boris Dittrich (1955) liep tot 1984 stage bij advocatenkantoor Stibbe, Blaisse en de Jong in Amsterdam, sectie onroerend goed. Daarna werd hij compagnon bij het advocatenkantoor Ingelse c.s. Van 1989 tot 1994 was hij rechter bij de arrondissementsrechtbank in Alkmaar. Vanaf mei 1994 is de heer Dittrich lid van de Tweede-Kamerfractie van D66. Vier jaar later is hij penningmeester van D66, daarnaast was hij fractievoorzitter en partijleider van D66. Als Tweede-Kamerlid hield hij zich bezig met justitie, politie, veiligheid, werkgelegenheid en arbeidsmarkt, cultuur en ontwikkelingssamenwerking. In 2003 bracht de heer Dittrich een bezoek aan de Nederlandse gedetineerden in Thailand. D66 maakte zich sterk voor de Nederlandse gedetineerden. In november 2003 werd een motie ingediend door D66 voor het sluiten van een bilateraal verdrag met Thailand. Het bilateraal verdrag is sinds 1 april 2005 van kracht. Sinds 2007 is Boris Dittrich werkzaam als legal Director bij Human Rights Watch te New York.

Geert-Jan Knoops
Geert-Jan Alexander Knoops is (part-time) professor internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Hij is twee keer gepromoveerd als doctor zowel aan de Universiteit van Leiden (strafrecht) almede aan de Universiteit van Ierland op het gebied van internationaal strafrecht en Internationaal Strafrecht. Daarnaast behaalde hij een LLM graad (Master of Law) aan de Universiteit Leiden op het gebied van het publiek internationaal recht en internationaal strafrecht. Als advocaat praktiseert professor Knoops bij Knoops en Partners advocaten te Amsterdam. Hij trad en treedt nog steeds op als advocaat voor verschillende internationale tribunalen zoals het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg, het ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) en het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone. Tevens is hij toegelaten tot de lijst van advocaten die optreden voor het Internationaal Strafhof te Den Haag, alsmede het Cambodja Tribunaal in Pnom Penh. In oktober 2005 werd hij benoemd als expert adviseur voor de verdediging  in de zaak Hamdan v. Rumsfeld, een zaak die een van de Guantanamo Bay gevangenen betrof en welke zaak in juni 2006 leidde tot een baanbrekende uitspraak bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. In 2009 bracht hij over de sluiting van Guantanamo Bay een advies uit aan de Obama-regering. Daarnaast wordt professor Knoops veelvuldig geraadpleegd door politici over internationaalrechtelijke vraagstukken zoals omtrent de missie Uruzgan (2007, 2009) en de bestrijding van piraterij (2009, 2011).

Jeanine Hennis-Plasschaert
Jeanine Hennis-Plasschaert (1973) werd in 2004 gekozen tot het Europees Parlement. In Het Europees Parlement heeft zij zich bezig gehouden met het beleidsterrein van Justitie. Als lid van de commissie Justitie Binnenlandse Zaken en Burgerlijke Vrijheden richt zij zich onder meer op: de strijd tegen het terrorisme, anti-discriminatiewetgeving en politiële en justitiële samenwerking. In 2007 heeft Jeanine Hennis-Plasschaert zich hard gemaakt voor Nederlander die te onrechte betrokken was geraakt bij een Europees Arrestatie Bevel-zaak die speelde tussen Griekenland en Nederland. Vanwege deze zaak is Jeanine Hennis-Plasschaert destijds veelvuldig in contact geweest met verschillende mensen in Griekenland, onder wie ook Nederlanders. Jeanine Hennis-Plasschaert heeft inmiddels via verschillende Europese politieke kanalen om aandacht gevraagd voor de leefomstandigheden en procedurele rechten van gevangenen in de EU-lidstaten. Sinds 2010 is Jeanine Hennis-Plassschaert lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Zij houdt zich als Tweede Kamerlid bezig met onder meer veiligheid, politie, gelijke behandeling, homo-emancipatie en rampen- en crisisbestrijding.

Krista van Velzen
Krista van Velzen (1974) is geboren in het Friese Sint Nicolaasga. Van Velzen trok door Europa en voerde met verschillende mensen en organisaties actie voor een beter milieu. Zo werkte ze onder andere in Praag voor de energiecampagne van de Tsjechische afdeling van Milieudefensie, waar ze meehielp om Oost-Europese jongeren te trainen in milieucampagnewerk. Krista zette er een team op van jongeren die op het platteland van Tsjechië de handen uit de mouwen staken om huishoudens energie-efficiënter te maken: de clean energy brigades. Ook organiseerde Krista een actievoettocht van Brussel naar Moskou tegen kernenergie en kernwapens, zette een ecologisch centrum op in Gent en werkte daar in het biologisch eetcafé. In 1998 werd Van Velzen fractiemedewerker in de Tweede Kamer voor de SP. In 2002 werd ze verkozen tot Tweede Kamerlid, en bleef dat met twee herverkiezingen tot juni 2010. Krista van Velzen voerde diverse acties tegen het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ze werd in 2006 verkozen tot Dierenbeschermer van het Jaar. Ze maakte deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie naar het TBS-beleid in 2005-2006.

Michel van Nispen
Michiel van Nispen, geboren in Breda in 1982, heeft aan de Universiteit van Tilburg Nederlands recht gestudeerd, afstudeerrichting personen- en familierecht (2000-2004). Vervolgens na een onderbreking voor een reis door Zuid-Amerika heeft hij aan dezelfde universiteit een master Internationaal en Europees recht gevolgd (2006-2007), afgestudeerd op het onderwerp ‘A human right to development?’. Tijdens zijn afstuderen was Michel werkzaam op twee verschillende advocatenkantoren als juridisch medewerker. Sinds januari 2007 is Michel beleidsmedewerker justitie van de Tweede Kamerfractie van de SP, waar hij zich ondermeer bezig houdt met het gevangeniswezen, het regime, resocialisatie, en Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Robert Malewicz
Robert Malewicz is een echte strafrechtspecialist. Hij is sinds juli 2002 werkzaam als advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam en houdt zich in zijn praktijk alleen bezig met strafzaken. Hij heeft veelvuldig verdachten bijgestaan die verdacht werden van geweldsmisdrijven,georganiseerde criminaliteit en overtreding van de Opiumwet. Ook is hij actief op het gebied van het internationale strafrecht. Hij heeft een uitgebreide praktijk op het gebied van het uitleverings- en overleveringsrecht en de WOTS. Van augustus 2000 tot juni 2002 was mr. Malewicz als docent en onderzoeker verbonden aan het departement Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Samen met mr. S.L.J. Janssen schreef hij in de serie Boom Basics het deel Strafrecht. Mr. Malewicz geeft geregeld cursussen over verschillende strafrechtelijke onderwerpen en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.