Nog geen zicht op Wots-Verdrag met de Dominicaanse Republiek

De Dominicaanse Republiek is de laatste tijd veel in het nieuws geweest vanwege de grote toename van het aantal Nederlanders dat daar is gedetineerd. Inmiddels gaat het om meer dan 150 gedetineerden, waarvan een groot aantal de Nederlandse en Antilliaanse nationaliteit bezit.

Op dit moment is er geen wots-verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek. Dit houdt in dat er op dit moment geen enkele mogelijkheid bestaat om de Dominicaanse straf in Nederland uit te zitten. Navraag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Justitie heeft geleerd dat dit verdrag er op korte termijn ook niet gaat komen. Nederland is wel bereid om een verdrag te sluiten, maar de onderhandelingen daartoe zijn nog niet gestart.

Dit is slecht nieuws voor de Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek. De ervaring leert dat het na de start van onderhandelingen op zijn minst een jaar duurt voordat een Verdrag daadwerkelijk in werking treedt. PrisonLaw zal zich inzetten om de onderhandelingen tussen Nederland en de Dominicaanse Autoriteiten te bevorderen en te bespoedigen, zodat er zo spoedig mogelijk een verdrag gesloten kan worden dat regelt dat Nederlandse gedetineerden hun restantstraf in eigen land kunnen uitzitten.