EU: overname van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en reclasseringstoezicht

Europese Unie: overname van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en reclasseringstoezicht

Enige tijd geleden berichtte PrisonLaw dat er Europese regelgeving in de maak is die de overbrenging van buitenlandse gedetineerden binnen de Europese Unie naar het thuisland moet gaan vergemakkelijken (zie artikel “Europese Unie: het uitzitten van buitenlandse straf in Nederland wordt makkelijker”).

De Europese Unie heeft op initiatief van Duitsland en Frankrijk een nieuw kaderbesluit aangenomen waarin onder meer de overname van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en reclasseringstoezicht wordt geregeld. De kern van het kaderbesluit is dat Lidstaten van de Europese Unie in principe verplicht zijn om naast de directe tenuitvoerleggingen van gevangenisstraffen, ook voorwaardelijke veroordelingen, alternatieve straffen (zoals bijvoorbeeld een werkstraf) en eventueel opgelegd reclasseringstoezicht over te nemen. De (voorwaardelijk) veroordeelde persoon moet wel de nationaliteit van of duurzaam verblijf in de Lidstaat die het vonnis overneemt hebben.

Het is de bedoeling dat het Kaderbesluit in november 2011 is omgezet in nationale wetgeving. Over de invulling die Nederland aan het Kaderbesluit wil geven is op dit moment nog niets bekend omdat de regering nog geen wetsvoorstel naar het Parlement heeft gestuurd. Medewerkers van PrisonLaw zijn op dit moment bezig om de gevolgen van het Kaderbesluit voor Nederlandse gedetineerden binnen de Europese Unie in kaart te brengen.