Werkzaamheden van Exodus

Exodus biedt een begeleid wonen programma aan voor ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. De kandidaten dienen gemotiveerd zijn om te werken aan een toekomst zonder criminaliteit en duidelijke leerdoelen te kunnen formuleren. De bewoner betaalt maandelijks een eigen bijdrage.

Om in aanmerking te komen voor een begeleidingsprogramma bij Exodus dient de kandidaat een verschillende voorwaarden te voldoen en zicht te houden aan een aantal huisregels.

Voorwaarden

De kandidaat:
 Is 18 jaar of ouder
 Heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 Beheerst de Nederlandse taal
 Heeft geen overheersende verslavingsproblematiek
 Heeft geen overheersende psychische problematiek
 Is in maximaal 12 maanden begeleidbaar naar een vorm van zelfstandig wonen
 Heeft enige zelfreflectie
 Is voldoende gemotiveerd om begeleiding te ontvangen

top

Huisregels

In een Exodushuis gelden onder andere de volgende huisregels:
 Verplichte deelname aan alle activiteiten
 Verblijf op eigen kamer tussen 23.00 uur en 06.00 uur
 Verlof en bezoek in overleg met de begeleiding
 Geen alcohol- en drugsgebruik gedurende het programma
 Verplichte deelname aan urinecontroles en blaastesten
 De begeleiding beheert de persoonlijke financiën
 Sanctie- en beloningssysteem

top

Plaatsingsmogelijkheden

Binnen Exodus zijn verschillende plaatsingsmogelijkheden: Penitentiair Programma (PP), Bijzondere Voorwaarde bij vonnis (BV), Bijzondere Voorwaarde bij schorsing (schorsing), Verplicht reclasseringscontact (VRC), Scholings- en trainingsprogramma (STP), Proefverlof bij PIJ-Maatregel, TBS met voorwaarden en ISD. Voor plaatsingen in een justitieel kader bestaan financieringsafspraken met het Ministerie van Justitie. Wanneer een (ex-)gedetineerde bij start van het traject over een justitiële titel beschikt (ook al is de titel van korte duur) kan het gehele traject uit de rijksmiddelen gefinancierd worden. Ook is plaatsing in het kader van een zorgtraject mogelijk, hoewel Exodus niet staat genoemd als AWBZ-plaatsingsmogelijkheid op de lijsten van het NIFP en de DiForZo.

Om de kans op plaatsing te vergroten:
 Dient Exodus expliciet geadviseerd en opgelegd te worden in een reclasseringsrapportage en/of vonnis of selectiebesluit en
 Dienen kandidaten zich in een zo vroeg mogelijk stadium aan te melden.

Binnen de Exodushuizen is er in beperkte mate plaats voor ex-gedetineerden die na detentie op vrijwillige basis aan het programma willen deelnemen. Dit dient wel aansluitend of direct na detentie van start te gaan. Het is altijd mogelijk om na een verplicht kader het programma op vrijwillige basis bij Exodus voort te zetten.

top

Geen begeleidingstraject maar wel ondersteuning gewenst?

Dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op een vrijwilliger van het Exodus nazorgnetwerk. Voor meer informatie of voor het aanmelden van een (ex-)gedetineerde verwijzen wij u naar onze website: www.exodus.nl

top

Aanmelden en vragen

Uiteraard kan Exodus u meer informatie verstrekken, de plaatsingsmogelijkheden met u doornemen en/of een presentatie verzorgen voor u en uw collega’s. U kunt altijd contact met hen opnemen.

Voor het aanmelden van een (ex-)gedetineerde of verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.exodus.nl/aanmelden

Exodus Nederland
Morssingel 5
2312 AZ Leiden
T 071 516 19 50
F 071 516 19 65
E info@exodus.nl
www.exodus.nl