Artikel in Gezant uit Nederland

Artikel van Audrey Wolffs in "Gezant uit Nederland"


In juni 2008 werd door Audrey Wolffs (bestuurslid van de stichting) in het blad van Stichting Epafras, genaamd Gezant uit Nederland, een informatief antwoord gegeven op een ingezonden brief van een gedetineerde uit Australië. Zij vertelt in haar reactie dat een overdracht naar Nederland niet per definitie de snelste manier is om vrij te komen en roept iedereen op zich zo veel mogelijk te informeren over de mogelijkheden van overdracht naar Nederland en invrijheidstelling in het land van detentie.

Haar artikel kunt u hier (pdf) lezen.