Beleidskader overbrenging vanuit landen zonder verdrag

Beleidskader overdracht tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen


Op 5 november 2007 heeft de minister van Justitie het beleidskader inzake de overdracht van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen aan Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Hirsch Ballin wil zich ervoor inzetten dat zoveel mogelijk Nederlanders het restant van hun straf in Nederland kunnen uitzitten. In het beleidskader dat u hier vindt, wordt uitgelegd hoe de minister dit wil bewerkstelligen.