Interview in Gezant uit Nederland

Interview Rachel Imamkhan in "Gezant uit Nederland" van Stichting Epafras


In juli 2007 werd in het blad van Stichting Epafras, genaamd Gezant uit Nederland, een interview geplaatst dat heeft plaatsgevonden met Rachel Imamkhan. Zij vertelt hierin hoe zij tot de oprichting van de stichting is gekomen en wat de werkwijze van de stichting is. De werkwijze wordt geillustreerd door het noemen van zaken die de stichting in behandeling heeft. Gezant uit Nederland is een blad dat aan de Nederlandse gedetineerden in het buitenland wordt uitgegeven. Het verschijnt vier maal per jaar.


Het gehele interview vindt u hier (pdf).