VN rapport Nederlandse Antillen

VN commissie tegen Marteling bezoekt de Nederlandse Antillen en Aruba


In december 1999 heeft de VN commissie over de detentieomstandigheden op de Nederlandse Antillen gerapporteerd, waarbij de overzeese gebieden op schending van mensenrechten werden aangesproken. De Antilliaanse minister van Justitie stelt dat sindsdien het een en ander binnen het gevangeniswezen is verbeterd, maar deze verbeteringen blijken bij lange na niet voldoende. Eind mei 2007 bracht de VN-commissie tegen Marteling voor de vierde keer een rapport uit over de naleving van de Internationale Conventie tegen Marteling in het hele Koninkrijk. De delegatie heeft onder andere een bezoek gebracht aan de Bon Futuro-gevangenis te Curaçao, het Korrektie Instituut op Aruba, de Point Blanche-gevangenis op St. Maarten en het Huis van Bewaring op Bonaire. De commissie is tevreden, maar er zijn zaken op de Nederlandse Antillen en Aruba die beslist om verbetering vragen. De Nederlandse Antillen en Aruba laten steken vallen als het gaat om het internationale verdrag uit 1984. Uit hun conclusie volgt dat vooral Aruba in de fout gaat. Verdachten zitten te lang in voorarrest en in de gevangenissen bevinden zich ook een hoog aantal niet veroordeelde gedetineerden. Op de Antillen en Aruba bestaan er ook geen cellen voor minderjarigen. Gedetineerden tussen de 16 en 18 jaar zitten samen met volwassen gedetineerden alsook gedetineerden die psychiatrisch geobserveerd worden. Daarnaast bestaat er een gebrek aan sociale opvang en nazorg van deze jonge veroordeelden. In de gevangenis op Aruba vinden verder misstanden plaats, zoals seksueel en ander geweld. De Raad van Toezicht op Detentie is daarvan vaak niet op de hoogte; de commissie dringt er daarom op aan dat gedetineerden meer privacy krijgen, zodat ze hun klachten kwijt kunnen. Zorgelijk is het ook dat geweld gepleegd door de Arubaanse politie tegen arrestanten door de lokale autoriteiten niet serieus wordt genomen. Er wordt geen bescherming geboden tegen intimidatie of andere represailles bij het indienen van een klacht. Prisonlaw deelt de zorgen van de VN-commissie, omdat ook het imago van het Nederlands Koninkrijk op het spel staat. Ze pleit daarom voor concrete acties om de Antillen en Aruba tot verbetering te voeren.

Klik hier om de VN-Conclusie te lezen.

Geraadpleegde bronnen:
www.ohchr.org
www.antilliaans.caribiana.nl