Machiel Kuijt

In navolging van vele berichtgevingen in de media deelt ook PrisonLAW mede dat Machiel Kuijt na een lange gevangenisstraf in de Thaise gevangenis, de Bang Kwang Prison, door middel van het bilateraal verdrag tussen Nederland en Thailand afgelopen week is teruggekeerd naar Nederland.

Op grond van het bilateraal verdrag werd Machiel naar Nederland overgebracht en middels de omzettingsprocedure van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) werd bepaald dat Machiel Kuijt volgens Nederlandse straftoemeting in Nederland niet langer zijn resterende gevangenisstraf hoefde uit te zitten. Hij is dan ook meteen in vrijheid gesteld. Het bilateraal verdrag kwam in 2005 tot stand, mede door vele initiatieven daartoe van leden van de Raad van Advies van deze stichting, oud D66 Kamerlid Boris Dittrich en VVD Europarlementariër Jules Maaten.

Voor de Nederlandse gevangenen in Thailand, met name de langgestraften, is het bilateraal verdrag een vorm van hoop geworden om vervroegd naar Nederland te kunnen worden overgebracht. Voor gevangenen die een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen van 30 jaar of meer is dat op zijn vroegst na acht jaar gevangenisstraf in Thailand, voor mensen met een gevangenisstraf van 25,5 jaar of korter bestaat die mogelijkheid door het bilateraal verdrag al na vier jaar.

De Nederlandse rechter beoordeelt vervolgens, net als bij Machiel Kuijt, of naar Nederlandse maatstaven de straf die de gedetineerde reeds in de gevangenis heeft doorgebracht, gelijk staat aan een straf die hij ook in Nederland zou hebben gekregen. Indien dat niet het geval is, zal de gedetineerde in een Nederlandse gevangenis zijn resterende straf dienen uit te zitten. Heeft hij echter wel reeds een straf uitgezeten die gelijk of meer is dan de straf die hij in Nederland zou hebben gekregen, dan zal de gedetineerde, net als bij Machiel Kuijt, direct in vrijheid worden gesteld.

PrisonLAW is van mening dat een dergelijk bilateraal verdrag, zoals onder politieke en mediadruk met Thailand tot stand is gekomen, ook in andere landen zou dienen te worden opgesteld. Immers, Thailand verschilt zowel van rechtssysteem als van zijn (slechte) leefomstandigheden in de gevangenissen niet van vele andere landen in de wereld. In tegenstelling tot een klein aantal Nederlandse gevangenen in Thailand, bestaan er daarbij landen zoals bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, waar veel meer Nederlanders gedetineerd zijn. Een verdrag met een dergelijk land zou in dat geval dan ook voor nog meer mensen dan in Thailand een redding kunnen zijn.

PrisonLAW maakt zich dan ook hard om in navolging van het bilateraal verdrag met Thailand, ook nieuwe verdragen met andere landen tot stand te krijgen om meer Nederlanders, net zoals Machiel Kuijt, naar Nederland te krijgen.

PrisonLAW is blij voor Machiel Kuijt dat hij door middel van het bilateraal verdrag naar Nederland is teruggekeerd en hoopt dat hij een voorbeeld zal zijn voor de politiek om ook andere Nederlandse gevangenen naar Nederland te laten terugkeren.