PrisonLAW vraagt uw speciale aandacht voor deze persoon, de heer Al-Mansouri.

Op 11 mei 2006 werd de Nederlander Faleh Abdoullah Al-Mansouri in Syrië gearresteerd en aan Iran overgedragen. Sinds kort heeft zijn zoon hem een enkele keer gesproken vanuit de gevangenis. Ondanks dat maakt Amnesty International zich ernstig zorgen om de heer Al-Mansouri. Daarom voert Amnesty de actie 'Wij willen Al-Mansouri zien'.

PrisonLAW deelt de zorgen van Amnesty en onderschrijft hun actie. Daarom verzoekt PrisonLAW u via deze weg aan de actie deel te nemen.

Al-Mansouri vluchtte in 1988 uit Iran en kreeg van de VN vluchtelingenorganisatie een vluchtelingenstatus. Sinds 1989 woont hij samen met zijn vrouw en vier kinderen in Limburg. Al-Mansouri heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is een actief lid van de Amnesty-groep Maastricht en werd voor zijn inzet onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Het is onbekend waar hij gevangen wordt gehouden. Het is daardoor onmogelijk om met hem in contact te treden. Tijdens een dergelijke incommunicado gevangenschap is het risico groot dat de gevangenen worden mishandeld, gemarteld, of zelfs worden geëxecuteerd.

Het aantal executies in Iran neemt toe en mensen die tot de onderdrukte minderheidsgroepen behoren, zoals de Arabische Ahwazi (zie hieronder), lopen extra gevaar.

Amnesty International eist dat Iran bekend maakt waar hij wordt vastgehouden en toestaat dat Abdoullah wordt bezocht door een raadsman of consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade mag ontvangen.

Abdoullah Al-Mansouri is voorzitter van de Ahwaz Bevrijdingsorganisatie (ALO) die zegt op te komen voor de belangen van de Arabische minderheid in de regio Al-Ahwaz. Die regio is voor Iran van groot belang vanwege de olievoorraden. De Arabische minderheid die in dit gebied woont wordt achtergesteld. Nadat midden 2005 bekend werd dat de Iraanse regering de Arabische bevolking over het land wil verspreiden, zijn de spanningen in Al-Ahwaz opgelopen. Al-Mansouri behoort tot deze Arabische minderheid.

Voorbeeldbrieven (van Amnesty International) om te sturen naar de Iraanse autoriteiten vindt u hier.

Voor meer informatie en andere acties voor Faleh Abdoullah Al-Mansouri zie J.T.W. Network Iran Nieuws en www.amnesty.nl.

Geraadpleegde bron: Amnesty International