Gratie verleend

Op 2 augustus j.l. hebben de Nederlanders van Chinese origine Edy Tang en Li Yang gratie gekregen. Door de gratieverlening is de doodstraf omgezet in een levenslange gevangenschap. Door de omzetting van de straf kunnen beide gedetineerden in aanmerking komen voor overbrenging naar Nederland.