MEP working group for European Prisoners Abroad in Strasbourg

Op 28 september jl. heeft in Straatsburg een bijeenkomst plaatsgevonden tussen leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van PrisonLAW (the Netherlands), European Prisoners Abroad en Fair Trails Abroad (UK). Het doel van deze bijeenkomst is om ideeën en ervaringen uit te wisselen om uiteindelijk een netwerk te vormen dat Europese gevangenen in het buitenland kan ondersteunen. Lees het verslag van de bijeenkomst.