Voorzitter PrisonLAW voor werkbezoeken naar Londen

De voorzitter van PrisonLAW, mr. Imamkhan, zal medio december 2005, werkbezoeken brengen aan twee Engelse organisaties: Fair Trials Abroad en Prisoners Abroad. Deze twee organisaties verrichten gelijksoortig werk als PrisonLAW verricht voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Deze werkbezoeken zijn een direct gevolg van de nuttige vruchtbare meeting aan het Europees Parlement van september jongstleden.Rachel Imamkhan zal gedurende die periode meedraaien op het kantoor van deze organisaties. Op deze manier versterkt PrisonLAW enerzijds de banden met soortgelijke organisaties, anderzijds doet de voorzitter van PrisonLAW kennis en informatie op die de stichting - en haar werkzaamheden - ten goede zal komen.