Op dit moment zitten meer dan 100 Nederlanders, veelal in verband met overtreding van de Opiumwet, een gevangenisstraf uit in Peru. Tot op heden is het voor deze mensen onmogelijk om deze straf deels in Nederland te ondergaan, omdat tussen Nederland en Peru geen overbrenging oftewel Wots-verdrag bestaat. Een aantal jaren geleden is Nederland met de Peruaanse autoriteiten begonnen met de onderhandelingen voor de totstandkoming van een dergelijk verdrag. PrisonLAW heeft het verloop van die onderhandelingen – welke om uiteenlopende redenen moeizaam zijn verlopen en veel tijd in beslag hebben genomen - vanaf de aanvang daarvan nauwlettend gevolgd.1

Inmiddels lijken de onderhandelingen tussen Nederland en Peru zich in een nieuwe fase te hebben begeven: er is overeenstemming bereikt over de verdragstekst. Op de website van de Nederlandse rijksoverheid is in een wetgevingsbericht te lezen dat de Ministerraad onlangs heeft ingestemd met de tekst van een Wots-verdrag tussen Nederland en Peru en dat het Verdrag voor advies naar de Raad van State is verzonden.2 Over de inhoud van het Verdrag is echter nog niets bekend, zodat nog geen mededelingen gedaan kunnen worden over bijvoorbeeld welke voorwaarden Peru heeft weten te bedingen met betrekking tot de wijze waarop de straf door Nederland wordt overgenomen.

PrisonLAW heeft zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor de totstandkoming van dit Verdrag. Dat er nu overeenstemming lijkt te zijn tussen Nederland en Peru is goed nieuws. Echter, het verzenden van het Verdrag naar de Raad van State is slechts de eerste fase in het ratificatieproces en bovendien zal ook het parlement in Peru moeten instemmen met de inhoud van het Verdrag. Het kan daarom nog enige tijd, misschien wel maanden of jaren, duren voordat het Verdrag daadwerkelijk in werking zal treden.

Geschreven door onze landenspecialist Alan Binken


1. Zie www. prisonlaw.nl, onder het kopje “Nieuws”, nieuwsberichten van 7 juni 2009, 5 augustus 2009, 29 juni 2010 en 7 september 2010.
2. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wetsvoorstellen/2010/12/06/goedkeuring-verdrag-nl-peru-overbrenging-van-gevonniste-personen-buza