Vragen gesteld door de leden der Kamer

Vragen gesteld door de leden der Kamer 2018Z18616Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat PrisonLaw breekt met Buitenlandse Zaken (ingezonden 17 oktober 2018).