De tunnel waar geen einde aan komt

Na de massale steun voor de heer Van der Dussen die dit jaar in vrijheid is gesteld, vraagt PrisonLAW uw aandacht voor de volgende schrijnende zaak.

 

In 2011 ontvangt Stichting PrisonLAW een smeekbede van de heer Jaitsen J. Singh (hierna: Singh) die op dat moment ruim 27 jaar gedetineerd is in de Verenigde Staten voor de moord op zijn vrouw Grace en dochter Daphne. Datzelfde jaar bezoekt PrisonLAW de heer Singh en zijn zoon Surendar. Na dit bezoek begint de lange zoektocht naar de juridische waarheid in de strafzaak, die op dit moment - ruim vijf jaar later - nog steeds niet is afgerond.

 

Hoe een mooie zomerdag eindigt in een nachtmerrie

Op 27 augustus 1983 begint de nachtmerrie van Singh, op dat moment woonachtig in Ontario (Californië). Dat op die dag - binnen slechts enkele uren - zijn leven een hele andere wending zal krijgen weet Singh niet. Hij is gaan jagen met zijn zoon en wat vrienden, iets wat hij graag deed met zijn gezin. Datzelfde weekend besluiten zijn vrouw en zijn dochter op het laatste moment toch niet mee te gaan vanwege een verjaardagfeestje van een vriendin van Daphne.

 

Vroeg in de avond komt Singh terug van zijn jachttrip en treft hij een enorme ravage aan in zijn huis: alle spullen zijn overhoop gehaald en er zijn overal bloedsporen aanwezig. En het meest verontrustende is dat er nergens een spoor te bekennen is van Grace en Daphne. Zij worden als vermist opgegeven, evenals de auto van Grace. De toen 14-jarige zoon van Singh wordt ondergebracht bij vrienden. De volgende dag worden de lichamen van de vrouw en dochter van Singh aangetroffen in de auto van Grace. Er is geen verdachte in beeld en lange tijd blijven de moorden onopgelost.

 

Omgekeerde bewijslast

Tot op 3 april 1984. Op deze dag wordt er een verdachte aangehouden voor de reeks gewelddadige overvallen welke plaatsvinden in de woonplaats van Singh. Deze verdachte is een bekende van de politie en is in de latere strafzaak van de heer Singh een cruciale rol als kroongetuige gaan spelen. Deze persoon heeft, nadat hij als verdachte voor het plegen van een moord en een reeks brute en gewelddadige overvallen was aangehouden, aan de officier van justitie gemeld dat hij beschikt over zeer belangrijke informatie met betrekking tot de moorden op Grace en Daphne. Hij komt tot een deal met de officier: strafvermindering in ruil voor bruikbare informatie. Opvallend is dat deze deal voor de verdediging en de jury geheim wordt gehouden. De kroongetuige meldt dat Singh de moorden zou hebben gepleegd. Niet lang daarna wordt Singh aangehouden en volgt er een onderzoek. Tijdens de eerste hoorzitting is er onvoldoende bewijs voorhanden en wordt Singh vrijgesproken voor de betrokkenheid bij de moorden.

Al vrij snel hierna blijkt dat de zaak hiermee niet afgedaan is. De officier van justitie verandert de aanklacht namelijk van ‘moord’ naar ‘huurmoord’. De kroongetuige zou hebben aangegeven dat hij is ingehuurd door de heer Singh om de moorden tegen betaling te plegen, maar dat hij er uiteindelijk van heeft afgezien om de moorden ook daadwerkelijk te plegen. Hoe de veronderstelde afspraken tot stand zouden zijn gekomen, wat er precies zou zijn afgesproken én waarom er uiteindelijk door de kroongetuige is afgezien van het plegen van de moorden blijft tot de dag van vandaag onduidelijk. De kroongetuige was een heroïne verslaafde, maar dat wordt verzwegen. Dit zou namelijk de betrouwbaarheid van de verklaringen twijfelachtig maken. Ook het feit dat de kroongetuige in meerdere strafzaken als informant fungeerde in ruil voor privileges zoals geld, strafvermindering en/of geen strafvervolging wordt stilgehouden.


De strafzaak gaat verder en de verklaringen van de kroongetuige spelen een cruciale rol. Ook zijn er naar mening van de verdediging nog meer merkwaardige dingen aan de hand tijdens het strafproces: zo raakt bijvoorbeeld het forensisch materiaal op een raadselachtige wijze zoek en is onmogelijk om een aantal getuigen onder ede te horen. Uiteindelijk wordt Singh in 1986 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 56 jaar tot levenslang.

 

Heropening eindigt in een nachtmerrie

De veroordeling is een klap voor de familie van Singh. Maar Singh geeft niet op, en blijft volhouden dat hij onschuldig is en is vastberaden om zijn veroordeling aan te vechten.

 

Op het moment dat de lokale advocaten van Singh achter de deal komen die de officier heeft gemaakt met de kroongetuige is het mogelijk om een verzoek tot herziening in te dienen, wat ook is gebeurd. Dit herzieningsverzoek wordt in 1998 ingewilligd en de strafzaak wordt heropend. De kroongetuige zit op dat moment wederom gedetineerd voor een reeks gepleegde strafbare feiten en verklaard na de heropening van de strafzaak aan zijn medegedetineerden dat zijn verklaring van 1984 onjuist is geweest. Hij zou nooit benaderd zijn door Singh om de moorden te plegen en Singh zou niets van de moorden weten. Ook verklaart hij aan deze medegedetineerden en aan de advocaten van Singh dat hij gedurende de strafzaak heeft gelogen over het feit dat hij heroïneverslaafd was en hiervoor gefinancierd werd door de officier. Hij is bereid om onder ede tijdens de herzieningsprocedure deze nieuwe informatie te delen met de jury en de rechters. Maar dan slaat het noodlot opnieuw toe. Eind november 1999, enkele dagen voordat de kroongetuige onder ede zal getuigen, overlijd hij tijdens een nieuwe arrestatie aan een overdosis. Hiermee gaat het belangrijkste bewijs verloren tijdens de herzieningsprocedure.

 

De verdediging verzoekt aan de rechtbank of de nieuw afgelegde verklaringen van de kroongetuige gebruikt mogen worden tijdens de herziening en de eerdere afgelegde belastende verklaringen van de eerste strafzaak in 1984 buiten beschouwing te laten vanwege de onbetrouwbaarheid. De rechter is echter onverbiddelijk en wijst dit verzoek af. De rechter gaat geheel voorbij aan het feit dat de eerder afgelegde verklaring geheel haaks staat op de tweede afgelegde verklaring. De verklaring van de kroongetuige is onbetrouwbaar en de verklaring zou in zijn geheel buiten beschouwing gelaten moeten worden tijdens de herzieningsprocedure. Immers, in ruil voor privileges legt een kroongetuige voor de officier van Justitie een gunstige verklaring af.

 

Singh wordt wederom tot dezelfde straf veroordeeld en is inmiddels al ruim 32,5 jaar gedetineerd. Het is onmogelijk om alle fouten die in deze zaak zijn gemaakt hier te bespreken, maar vast staat dat er in deze strafzaak veel is misgegaan. De rechters, die Singh destijds hebben veroordeeld, zijn in andere strafzaken beschuldigd van corruptie: zo zouden deze rechters steekpenningen hebben aangenomen in ruil voor veroordelingen. Al met al blijken in deze strafzaak grove procedurele fouten te zijn gemaakt wat ertoe heeft geleid dat het tot op heden niet mogelijk is de onschuld van Singh aan te tonen. Volgens het hooggerechtshof in de Verenigde Staten is de onschuldpresumptie bij een verdachte het best te omschrijven als de onschuldveronderstelling. Men gaat ergens vanuit zonder voorafgaand gedegen feitenonderzoek en zonder dat er bewijs voorhanden is. In de Verenigde Staten geldt de universele betekenis van de onschuldpresumptie niet. Het gaat er niet om dat de verdachte onschuldig is tot het tegendeel is bewezen is, maar om de afwezigheid van tegenbewijs.

 

In deze zaak ging het niet om de waarheidsvinding, maar om politieke belangen en het snel scoren, ten koste van een mensenleven. Met de technologie van nu had op zijn minst met het forensisch bewijs de echte daders opgespoord kunnen worden. Jaitsen Singh zit al 32,5 jaar in detentie en vraagt zich dagelijks af wie zijn vrouw en dochter hebben vermoord en waarom? Onschuld pleiten, en proberen te bewijzen betekend nog niet dat je rechtvaardigheid zult krijgen.

 

 

Doneer!

PrisonLAW is overtuigd van de onschuld van Singh. Om die onschuld echt aan te kunnen tonen, probeert PrisonLAW nieuw bewijs te verzamelen. Dit wil PrisonLAW doen met behulp van een private investigator in de Verenigde Staten. Zo hoopt PrisonLAW nieuw bewijs te krijgen voor de onschuld van Singh, zodat zijn zaak kan worden heropend. Singh is inmiddels op vergevorderde leeftijd en de tijd dringt voor hem.

Daarom vraagt PrisonLAW u om een donatie via Geef.nl

Uw donatie zal volledig ten goede komen aan de zaak van de heer Singh. Helpt u alstublieft om een onschuldige Nederlander de laatste jaren van zijn leven in vrijheid door te brengen.

 

PrisonLAW bedankt u namens de heer Singh voor uw hulp!