31 jaar onterecht gevangen!

Het verzoek aan de Amerikaanse overheid om vervroegde vrijlating van de heer Singh is na de Parole zitting op 4 september 2015 afgewezen. Ook de procedure om naar Nederland te worden overgebracht is door de Nederlandse overheid afgewezen. Dit betekent dat Singh op dit moment niet kan terugkeren naar zijn familie in Nederland om hier de laatste jaren van zijn leven door te brengen.

Via de Crowdfunding website Geef Samen kunt u een donatie doen voor deze zaak.

PrisonLAW is overtuigd van de onschuld van Singh. De enige mogelijkheid die de heer Singh nu nog heeft om zijn onschuld aan te tonen en ooit vrij te komen, is het starten van een herzieningsprocedure; een rechtsmiddel dat een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan kan maken als er aanwijzingen zijn dat een veroordeling ten onrechte is. Hiervoor probeert PrisonLAW nieuw bewijs te verzamelen. Dit wil PrisonLAW doen met behulp van een private investigator in de Verenigde Staten. Zo hoopt PrisonLAW nieuw bewijs te verkrijgen en de zaak te kunnen heropenen via een herzieningsprocedure.

De herzieningsprocedure is een ingewikkelde, tijdrovende en strenge procedure. Bovendien zijn er hoge kosten aan verbonden. Kosten die Singh door zijn lange detentie niet zelf kan voldoen. Om die reden is uw bijdrage van groot belang.

Singh werd ruim dertig jaar geleden, in april 1984, aangehouden voor vermeende betrokkenheid bij de moord op zijn eigen vrouw en dochter. Na een zeer langdurig en zeer merkwaardig verlopen proces is hij veroordeeld voor die dubbele moord tot een levenslange gevangenisstraf, maar wel met uitzicht op voorwaardelijke vrijlating (‘Parole’). In april 2015 was de heer Singh al 31 jaar gedetineerd – ten onrechte!

Singh heeft alle betrokkenheid bij de moorden altijd en tot op de dag van vandaag ontkend. Er zitten veel haken en ogen aan de veroordeling van Singh. Er is sprake geweest van een corrupt onderzoek en een samenzwering door de politie en het Openbaar Ministerie tegen Singh, om hem ten koste van alles veroordeeld te krijgen. Dit blijkt onder meer uit het volgende:

  • Er zijn deals gesloten met kroongetuigen die, in ruil voor een beloning, belastende verklaringen hebben afgelegd. Deze kroongetuigen waren drugsverslaafde criminelen;
  • Deze getuigen hebben later verklaard dat zij door de politie en het Openbaar Ministerie instructies hebben gekregen om valse verklaringen af te leggen. Zij hebben later hun beschuldigende verklaringen ingetrokken. De FBI heeft naar de openbaar aanklager een corruptieonderzoek verricht en hem schuldig bevonden;
  • Vlak nadat de belangrijkste getuige zijn verklaring introk en hij onder ede zou worden gehoord, is hij onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen;
  • Er is belangrijk DNA-bewijsmateriaal op verdachte wijze kwijtgeraakt, zodat hiernaar geen onderzoek meer kan worden gedaan met moderne technieken. Dit DNA zou de onschuld van Singh kunnen aantonen;
  • Er is slecht forensisch onderzoek verricht;
  • De jury is selectief samengesteld.

De heer Singh, zit op dit moment al meer dan dertig jaar onschuldig vast in de San Quentin gevangenis in de Verenigde Staten. PrisonLAW strijdt voor de vrijlating van Singh en heeft daarbij uw hulp hard nodig.

Om de procedure te kunnen bekostigen, vraagt PrisonLAW mede namens de heer Singh om uw hulp. Singh is inmiddels op vergevorderde leeftijd en de tijd dringt voor hem. PrisonLAW hoopt daarom met uw bijdragen de procedure zo snel mogelijk te kunnen opzetten. In totaal heeft de heer Singh €20.000 nodig om alles te kunnen bekostigen. Daarom vraagt PrisonLAW u om een donatie. Uw donatie zal volledig ten goede komen aan de zaak van de heer Singh. Helpt u alstublieft om een onschuldige Nederlander de laatste jaren van zijn leven in vrijheid te kunnen doorbrengen.

U kunt uw donatie geven via:
http://www.geef.nl/actie/singh#.Ve5ygGB1rgY.
PrisonLAW bedankt u namens de heer Singh voor uw hulp!

Lees ook het Volkskrant interview over de heer Singh van 8 september 2015 en de reeds eerder gepubliceerde artikelen uit de Volkskrant van 18 augustus 2015 over de strafzaak van de heer Singh:

8 september 2015:
http://www.volkskrant.nl/buitenland/-minister-van-der-steur-heeft-mij-hier-levend-begraven~a4137480/

http://www.volkskrant.nl/buitenland/ombudsman-laatste-hoop-nederlandse-gevangene-vs~a4137555/

18 augustus 2015:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/grote-missers-in-strafzaak-nederlandse-gevangene-in-vs~a4123233/

Link naar reconstructie:
http://www.volkskrant.nl/4123248