Romano van der Dussen ten onrechte veroordeeld voor verkrachting in Spanje.

PERSBERICHT - Amsterdam, 13 juni 2015 - DNA-onderzoek en verklaring wijst uit: Romano van der Dussen ten onrechte veroordeeld voor verkrachting in Spanje.

Deze week is bevestigd dat een Nederlander in 2003 in Spanje ten onrechte is veroordeeld voor een verkrachting. Dit blijkt uit een nieuw DNA-rapport van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) én uit een recent schriftelijk afgelegde verklaring van een Britse man. Deze Nederlander, Romano van der Dussen, zit al sinds 2003 in een gevangenis in Spanje. Al veel langer bestond het vermoeden dat sprake is van een rechterlijke dwaling.

Van der Dussen werd in september 2003 gearresteerd in de Spaanse badplaats Fuengirola en in dat jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor één verkrachting en twee pogingen tot verkrachting. Van der Dussen heeft al bijna twaalf van die vijftien jaar gevangenisstraf uitgezeten. De verkrachtingen werden op dezelfde avond, kort achter elkaar en in dezelfde buurt in Fuengirola gepleegd, zodat aannemelijk is dat de verkrachtingen werden gepleegd door één en dezelfde dader.

Op het lichaam van één van de slachtoffers werd destijds DNA-materiaal aangetroffen van een onbekende persoon. Uit het nieuwe, door het NFO in opdracht van PrisonLAW verrichte onderzoek blijkt, dat het op dat slachtoffer aangetroffen DNA-spoor volledig overeenkomt met het DNA-profiel van een Britse man, Mark Dixie. De bevindingen van het NFO zijn gebaseerd op een Spaans politierapport uit 2003, een DNA-rapport van Interpol uit 2007 en een onlangs afgenomen DNA-profiel van Mark Dixie.

Mark Dixie heeft tijdens een bezoek van de Nederlandse advocaat Rachel Imamkhan van PrisonLAW in een gevangenis in Groot-Brittannië schriftelijk verklaard dat hij in september 2003 in Fuengirola verbleef en dat hij zich herinnert dat hij één van de verkrachtingen waar Van der Dussen voor is veroordeeld heeft gepleegd. Verder heeft Dixie gezegd dat hij het betreurt dat een andere persoon zo lang onschuldig voor die verkrachting heeft vastgezeten. Dixie is bereid mee te werken aan een nader verhoor door de (Spaanse) politie indien dat nodig mocht zijn.

PrisonLAW zal de verklaring, het DNA-rapport en andere officiële stukken overdragen aan de Spaanse autoriteiten in het kader van een herzieningsverzoek. De Spaanse rechter zal nu moeten gaan beslissen of de zaak van Van der Dussen wordt heropend en of en zo ja, wanneer, Van der Dussen in vrijheid wordt gesteld. Indien de zaak wordt heropend, dient de Spaanse rechter opnieuw te beoordelen of Van der Dussen zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten waar hij eerder voor is veroordeeld. Als de zaak wordt heropend, is de kans groot dat Van der Dussen wordt vrijgesproken.

Lees ook het artikel van Anneke Stoffelen en Wil Thijssen op de website van de Volkskrant en het volledige artikel uit de Volkskrant bij de Geschreven media op deze website.

***********************************************************************************
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. R.S. Imamkhan, Legal Director PrisonLAW, via: 020-6633397 (alleen tijdens kantooruren) of info@prisonlaw.nl