Mededeling met betrekking tot de executie van Ang Kiem Soei

Om 00.30 uur op zondagochtend 18 januari 2015 (lokale tijd) is in Indonesië de doodstraf van de Nederlander Ang Kiem Soei en vier andere personen van verschillende nationaliteiten en een Indonesiër ten uitvoer gelegd.

Ang Kiem Soei werd in 2003 veroordeeld tot de doodstraf vanwege betrokkenheid bij – kortgezegd – de productie van verdovende middelen.

Verschillende organisaties, waaronder ook de stichting PrisonLAW, hebben voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van deze straf hun weerstand hiertegen uitgesproken. De doodstraf werd in Nederland overigens voor in vredestijd begane misdrijven afgeschaft in 1870. In 1983 werd in Nederland de doodstraf ook voor feiten gepleegd in oorlogstijd afgeschaft.

PrisonLAW verwerpt onvoorwaardelijke en ondubbelzinnig de doodstraf en de tenuitvoerlegging daarvan. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) bepaalt in artikel 3: 'Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon'. De doodstraf is een wrede en onmenselijke bestraffing en een schending van het recht op leven en de menselijke waardigheid. PrisonLAW is derhalve geschokt over het bericht van de voltrekking van de executie van Ang Kiem Soei en spreekt hierover haar afschuw uit.

PrisonLAW zal zich in de toekomst blijven inzetten voor de afschaffing van de doodstraf en de voorkoming van de executie daarvan.