Panama en de Dominicaanse Republiek 2013

Daarom zal hier kort de indruk van PrisonLAW over de Panamese gevangenissen worden beschreven. PrisonLAW bezocht de Nederlandse gedetineerden in de gevangenis van La Joya, La Joyita en in Doña Cecila (vrouwengevangenis). De omstandigheden in die gevangenissen zijn zeer slecht, met name voor wat betreft hygiëne. Tot drie jaar geleden zaten alle Nederlandse mannelijke gedetineerden in het ‘Centro de Rehabilitación Renacer’. Zij werden toen op last van de President overgeplaatst naar La Joya en La Joyita. De omstandigheden in het “Centro de Rehabilitación Renacer” zijn ten opzichte van andere gevangenissen in Panama een stuk beter. De President wilde door de overplaatsing voorkomen dat buitenlandse gedetineerden een voorkeursbehandeling krijgen.

Het “Centro de Rehabilitación Renacer” is, zoals de naam al doet vermoeden, nu weer een rehabilitatiecentrum waar gedetineerden aan het eind van hun straf op een terugkeer in de maatschappij worden voorbereid. Helaas komen buitenlandse gedetineerden – en dus ook de Nederlandse - in Panama niet in aanmerking voor straftijdverkortingen of vervroegde invrijheidstellingen. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor een overplaatsing naar het Centro de Rehabilitación.

De straffen in Panama voor druggerelateerde feiten zijn vaak standaard. Voor kleine hoeveelheden drugs is dat vaak 80 maanden gevangenisstraf. Als het gaat om grote hoeveelheden kan de straf oplopen tot 100 maanden. Het voorarrest kan soms wel twee jaar lang duren. Dit betekent dat gedetineerden al een groot deel van de straf hebben ondergaan als de uitspraak onherroepelijk wordt. Daarnaast duurt het in Panama vaak lang voordat een beslissing wordt genomen op een WOTS-verzoek. Er is daarom vaak sprake van onvoldoende strafrestant om naar Nederland te worden overgebracht. In een dergelijk geval stemt Nederland niet met het verzoek in.

Meer informatie over de strafrechtprocedures in Panama, de Dominicaanse Republiek en de WOTS-procedures kunt u raadplegen op onze website www.prisonlaw.nl.