Europese reizen

deelgenomen aan een gedetineerdenconferentie in Berlijn en werd onderzoek gedaan naar de Duitse strafrechtprocedures. In september legde een medewerker een werkbezoek af in Griekenland om Nederlandse gedetineerden te bezoeken. Daar is tevens een bezoek aan de rechtbank gebracht en zijn besprekingen met lokale advocaten gehouden. In november zijn door PrisonLAW Nederlandse gedetineerden in zowel Litouwen als Luxemburg bezocht en is er met lokale advocaten gesproken. Tot slot is er in december een bezoek aan Nederlandse gedetineerden in Portugal afgelegd.

Voor meer informatie over de strafrechtprocedures in bovengenoemde landen kunt u zich wenden tot PrisonLAW.