Rondetafel bijeenkomst Ombudsman

ervaringen op dit gebied werden uitgewisseld. Tijdens die bijeenkomst heeft PrisonLAW diverse praktijkvoorbeelden benoemd en oplossingen aangedragen. De Nationale Ombudsman heeft het onderzoek inmiddels afgerond. De Ombudsman stelt in de rapportbrief van 5 november 2013 vast dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie te strikt vasthoudt aan het beleid om bij onvoldoende strafrestant WOTS-verzoeken af te wijzen. De Ombudsman roept het Ministerie op meer maatwerk te leveren en om verzoeken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan meer maatwerk te leveren en oplossingsgericht te werk te gaan. PrisonLAW ondersteunt de bevindingen van de Ombudsman. Het rapport kan worden geraadpleegd op de website van de Nationale Ombudsman.

Indien u vragen heeft, meer informatie wenst of graag juridische bijstand wenst te ontvangen dan kunt u zich wenden tot de Stichting PrisonLAW, Postbus 1595, 1000 BN Amsterdam of per e-mail via info@prisonlaw.nl