Californië en Miami 2013

De omstandigheden in de gevangenissen van Californië zijn erg zwaar. Het is lastig om als bezoeker in de gevangenis te worden toegelaten. De regels zijn streng en worden strikt gehandhaafd. Zo zijn er speciale kleidingvoorschriften voor bezoekers.

San Quentin State Prison is de oudste gevangenis van Californië en heeft een zeer groot oppervlak (1,7 vierkante km). Het is de enige gevangenis in die staat waar zich op dit moment zogenoemde dodencellen bevinden en waar de doodstraf ook nog daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Tijdens het werkbezoek werd in plotseling een ‘lockdown’ afgegeven in de gevangenis van San Quentin. Een lockdown geldt voor onbepaalde tijd en wordt ingesteld als een ter dood veroordeelde gedetineerde wordt geëxecuteerd of een zelfmoord heeft plaatsgevonden. Een lockdown wordt niet van te voren aangekondigd. PrisonLAW werd door de lockdown de eerste dagen de toegang tot de gevangenis geweigerd. Pas na intensief overleg lukte het toch nog om de gevangenis binnen te komen en de gedetineerde te bezoeken.

Het strafrechtssysteem van Californië is zeer uitgebreid en ingewikkeld. Er zijn veel verschillende procedures die kunnen worden ingesteld, ook door de verdachten of gedetineerden. Deze procedures zijn echter kostbaar en tijdrovend. Veel gedetineerden beschikken over onvoldoende financiële middelen en zijn daarom niet in de gelegenheid om die procedures ook in te stellen. Bovendien is de kans op succes in die procedures niet groot.

Via de volgende link treft u een uitgebreid dossier aan van onder andere een aantal belangrijke basisprocedures van het (straf)rechtssysteem van Californië: www.prisonlaw.nl