PrisonLAW bezoekt wederom Nederlandse gedetineerden op de Dominicaanse Republiek

Afgelopen oktober heeft Stichting PrisonLAW (PrisonLAW) Nederlandse gedetineerden voor een tweede keer bezocht op de Dominicaanse Republiek. Bij dit bezoek zijn de gevangenissen van Najayo en La Victoria wederom bezocht en is de gevangenis van Higüey voor de eerste keer bezocht. Daarnaast heeft PrisonLAW o.a. gesproken met medewerkers van de Nederlandse ambassade, lokale advocaten, leden van de rechterlijke macht, gevangenisdirecteuren en contactpersonen van Nederlandse gedetineerden op de Dominicaanse Republiek.

Veel Nederlandse gedetineerden hadden tijdens het eerste bezoek van PrisonLAW in mei 2012, vragen omtrent de strafboete die op de Dominicaanse Republiek gebruikelijk bij drugsdelicten wordt opgelegd naast een vrijheidsstraf. PrisonLAW heeft onderzoek gedaan naar de kwijtschelding van de strafboetes en hierover gesproken met een lokale rechter.

Het blijkt dat op de Dominicaanse Republiek de praktijk en theorie enigszins kunnen verschillen. Zo zijn er voor het kwijtschelden van een strafboete op de Dominicaanse Republiek volgens de wet diverse documenten nodig die blijk geven van insolventie van een Nederlandse gedetineerde. In de praktijk blijkt het echter ook mogelijk om afspraken te maken met de rechter over het afbetalen en/of kwijtschelding van de strafboete. Deze mogelijkheden verschillen echter per rechter en per regio. PrisonLAW heeft de Nederlandse gedetineerden die vragen hadden omtrent de strafboete geadviseerd. Ook heeft PrisonLAW een aantal Nederlandse gedetineerden geadviseerd die vragen hadden omtrent de mogelijkheden van de procedures van vervroegde invrijheidsstelling (libertad condicional) (1) , gratie (indulto) en herziening (révision).

PrisonLAW heeft tijdens deze tweede bezoek voor het eerst de penitentiaire inrichting van Higüey bezocht. Hierbij zijn zowel de mannen als de vrouwengevangenis bezocht. De mannengevangenis in Higüey is een nieuw modelgevangenis. In dit soort gevangenissen leren gedetineerden wat meer structuur te krijgen in hun leven door middel van het volgen van een opleiding en/of te werken. De vrouwengevangenis in Higüey is een oud model gevangenis. In dit soort gevangenissen is er vaker sprake van overbevolking en slechte hygiëne.(2)

Bij veel van de Nederlandse gedetineerden in Higüey bevindt het strafproces zich nog in eerste aanleg, dit betekent dat zij nog niet zijn veroordeeld. PrisonLAW zal een aantal van deze strafzaken in samenwerking met lokale advocaten op de Dominicaanse Republiek gaan begeleiden. Voor een Nederlandse gedetineerde op de Dominicaanse Republiek is het uiterst belangrijk dat hij/zij zo vroeg mogelijk in zijn/haar strafproces contact legt met PrisonLAW. PrisonLAW kan op deze manier in een vroeg stadium een betrouwbare lokale advocaat toewijzen. Wanneer de Nederlandse gedetineerde al een advocaat heeft ingeschakeld kan PrisonLAW waar nodig erop toezien dat de ingeschakelde advocaat zijn/haar werk doet. De ervaring leert namelijk dat veel advocaten op de Dominicaanse Republiek hoge sommen geld vragen in een strafproces en vervolgens niets tot weinig doen. PrisonLAW zal u hierover altijd eerlijk advies geven.

De gevangenisomstandigheden op de Dominicaanse Republiek verschillen per gevangenis. (3) Echter, het blijft voor Nederlandse gedetineerden moeilijk om vast te zitten op de Dominicaanse Republiek. Zo zitten deze gedetineerden in een gevangenis waar zij vaak de taal niet spreken, de cultuur niet begrijpen en in bepaalde gevallen anders worden behandeld omdat zij buitenlanders zijn. Tot op heden is er nog geen WOTS-verdrag tussen de Dominicaanse Republiek en Nederland van kracht. Dit betekent dat het onmogelijk is voor Nederlandse gedetineerden om hun strafrestant in Nederland uit te zitten.(4)

Indien u vragen heeft, meer informatie wenst of graag juridische bijstand wenst te ontvangen dan kunt u zich wenden tot de Stichting PrisonLAW, Postbus 1595, 1000 BN Amsterdam of per e-mail via info@prisonlaw.nl

1 Voor meer informatie over de libertad condicional zie onze nieuwsbrief ‘Bezoek PrisonLAW aan Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek’, d.d. 15 juni 2012.

2 Voor meer informatie over de oude en nieuwe modelgevangenissen zie onze nieuwsbrief ‘Bezoek PrisonLAW aan Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek’, d.d. 15 juni 2012.

3 Voor meer informatie over de gevangenisomstandigheden op de Dominicaanse Republiek zie onze nieuwsbrief ‘Bezoek PrisonLAW aan Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek’. d.d. 15 juni 2012.

4 Voor andere mogelijkheden zoals de vervroegde invrijheidsstelling zie onze nieuwsbrief ‘Bezoek PrisonLAW aan Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek’, d.d. 15 juni 2012.