Bezoek PrisonLaw aan Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek

Van 26 april 2012 tot en met 10 mei 2012 heeft Stichting PrisonLAW Nederlandse gedetineerden bezocht in de Dominicaanse Republiek. Hierbij zijn de gevangenissen Najayo, La Victoria en Rafey bezocht. Stichting PrisonLAW heeft gesproken met organisaties, diverse advocaten en leden van de Dominicaanse rechterlijke macht.

De Dominicaanse Republiek is naast een populaire vakantiebestemming een belangrijke doorvoerhaven voor het smokkelen van drugs vanuit Zuid-Amerika naar Europa. In dit land zitten ongeveer 140 Nederlanders vast, waarvan de meesten gevangen zitten voor drugsdelicten.

Veel Nederlandse gedetineerden hebben het zwaar in de Dominicaanse gevangenissen. Ze zijn ver verwijderd van hun familieleden, ze spreken de taal niet, kennen de cultuur niet en worden vaak slechter behandeld omdat ze buitenlanders zijn. De Dominicaanse strafwetgeving is erg streng in vergelijking met de Nederlandse strafwetgeving. Voor drugsdelicten liggen de minimumstraffen bij vijf jaar gevangenisstraf tot een maximum van dertig jaar gevangenisstraf. Men krijgt aanvullend op de gevangenisstraf vaak nog een boete, welke bestaat uit een bedrag welke in veel gevallen onbetaalbaar is voor de gedetineerde en/of hun familieleden.

De gevangenisomstandigheden in de Dominicaanse Republiek verschillen per gevangenis. In de Dominicaanse Republiek zijn de gevangenissen namelijk onderverdeeld in twee soorten gevangenismodellen. Deze bestaan uit het oude model gevangenissen en het nieuwe model gevangenissen. Bij het oude gevangenismodel is er vaak sprake van overbevolking, slechte hygiëne en wordt de veiligheid van een gedetineerde dikwijls niet gegarandeerd. De oorzaken hiervan zijn dat bij de oude gevangenismodellen wapens en drugs vaak vrij circuleren en bendes de leiding hebben binnen de gevangenismuren. Bij het nieuwe gevangenismodel is er sprake van meer structuur. Deze gevangenissen zijn sterker gericht op de resocialisatie van de gedetineerden in de maatschappij. De gedetineerden die in een nieuw gevangenismodel vastzitten hebben de mogelijkheden om een studietraject te volgen of te werken. Stichting PrisonLAW heeft beide gevangenissenmodellen bezocht.

De praktijk leert dat het lastig is om in de Dominicaanse Republiek een goede, betrouwbare advocaat te vinden. Een Nederlander die wordt gearresteerd in de Dominicaanse Republiek en hulp inschakelt van de Stichting PrisonLAW zal dan ook worden begeleid door Stichting PrisonLAW bij het vinden van een betrouwbare advocaat. Hierbij zal de Stichting PrisonLAW samenwerken met de lokale advocaat, zodat meegedacht en meegewerkt wordt bij elke stap in het strafproces.

Tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek is tot op de dag van vandaag geen WOTS-verdrag van kracht. Voor Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek betekent dit dat het onmogelijk voor hen is om de opgelegde Dominicaanse restantstraf nader te voltooien in Nederland. Voor Nederlandse gedetineerden is het vaak wel mogelijk om buiten de gevangenismuren in de Dominicaanse Republiek hun straf nader uit te zitten. Dit kan door middel van de libertad condicional. Bij de libertad condicional mogen de gedetineerden hun restantstraf buiten de gevangenismuren uitzitten. Hierbij moeten zij er wel rekening mee houden dat zij het land niet mogen verlaten totdat zij hun straf hebben uitgezeten en dat zij een baan zullen moeten vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Vaak wordt er tijdens de libertad condicional geld bij elkaar gespaard om de opgelegde boete te kunnen betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen zal een Nederlandse gedetineerde een minimum van de helft van zijn straf uitgezeten moeten hebben en zal hij aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, zoals het kunnen aantonen van goed gedrag. Stichting PrisonLAW begeleidt de processen van libertad condicional en gratieverzoeken samen met lokale advocaten.

Indien u vragen heeft, meer informatie wenst of graag juridische bijstand wenst te ontvangen dan kunt u zich wenden tot de Stichting PrisonLAW, Postbus 1595, 1000 BN Amsterdam of per e-mail via info@prisonlaw.nl