Gedetineerd in Cambodja

De Cambodjaanse wetgeving is streng, de straffen zijn hoog en de omstandigheden zwaar. Cambodja onderscheidt zich van andere landen in Zuidoost Azië doordat de doodstraf in 1993 voor alle delicten werd afgeschaft. Dit betekent echter niet dat Cambodja een mild strafklimaat kent, in tegendeel. Voor verschillende delicten worden levenslange gevangenisstraffen opgelegd, en Cambodja kent een bijzonder strenge narcoticawetgeving.

Cambodja is verdragspartij bij verschillende internationale mensenrechtenverdragen waaronder het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en de United Nations Convention Against Torture (UNCAT). Deze verdragen zijn geratificeerd en de nationale wetgeving waarborgt de mensenrechten.

Uit rapportages van internationale (o.a. de United Nations en Amnesty International) en nationale mensenrechtenorganisaties, die de naleving van deze verdragen controleren, blijkt echter dat de omstandigheden waarin gedetineerden hun straf uitzitten ronduit slecht zijn. Zo is er sprake van een hoge mate van overbevolking van de gevangenissen en zitten er soms wel twintig gedetineerden in een cel. De overbevolking van de gevangenissen heeft als gevolg dat ziekten zich snel kunnen verspreiden en er vaak te weinig eten en drinkwater is. Bovendien blijkt uit rapportages dat het voedsel dat de gedetineerden te eten krijgen weinig voedzaam is, en ook toegang tot schoon drinkwater is beperkt. De sanitaire voorzieningen schieten tekort, wat bijdraagt aan de snelle ziekteverspreiding en sterk verzwakte gedetineerden. Bovendien krijgen de gedetineerden weinig frisse lucht aangezien er nauwelijks ventilatie is in de overvolle gevangenissen en de gedetineerden niet elke dag mogen luchten. De gezondheid van de gedetineerden gaat vaak snel achteruit en de gebrekkige toegang tot medische hulp helpt niet mee.

Cambodja heeft als een van de weinige landen in Zuidoost Azië het martelen van verdachten of gedetineerden door politieagenten en gevangenispersoneel strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. In praktijk blijkt echter dat klachten van verdachten of gedetineerden vaak niet onderzocht en vervolgd worden. In het zeldzame geval dat politieagenten of gevangenisbewaarders vervolgd en veroordeeld worden voor de mishandeling van gedetineerden, zijn de straffen vaak laag: een waarschuwing of een paar maanden gevangenisstraf.

Het lijkt het erop dat de internationale verdragen en de nationale wetgeving van Cambodja de handvatten geeft om mensenrechten te beschermen en een eerlijke behandeling te garanderen. In praktijk worden deze handvatten te weinig gebruikt en worden mensenrechten onvoldoende gerespecteerd. Helaas moet geconcludeerd worden dat Cambodja een van de vele landen ter wereld is waar de mensenrechten op papier gerespecteerd worden. In praktijk zijn mensenrechtenschendingen echter aan de orde van de dag.

Voor meer informatie over het rechtssysteem en detentie in Cambodja zie www.prisonlaw.nl