Peru

Artikelindex

Conclusie

Helaas is het zo dat er in Peru nog steeds discrepanties bestaan tussen wat er voorgeschreven wordt door Internationale wetgeving, de Grondwet, het wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en met wat er in de praktijk gebeurt. Dit blijkt onder andere uit rapportages van de UN. Geconcludeerd kan worden dat mensenrechtenschendingen nog steeds aan de orde van de dag zijn.