Mexico

Artikelindex

Geschiedenis

In 1519 bereikte de Spaanse conquistador Hernán Cortés de stad. Na eerst vriendelijk te zijn ontvangen werd hij later de stad uitgejaagd. Na een maandenlange belegering gaf de stad zich op 13 augustus 1521 over. Het werd de hoofdstad van het onderkoninkrijk Nieuw-Spanje en na 1821 van het onafhankelijke Mexico, alhoewel vanwege burgeroorlogen meerdere malen andere steden tijdelijk de hoofdstad zijn geweest. In 1847 werd Mexico-stad bezet door de Amerikanen en in 1863 door de Fransen.

In de twintigste eeuw begon het inwonertal fors te groeien, en het was zelfs een tijdlang de grootste stad ter wereld. In 1968 werden de Olympische Spelen in Mexico-stad georganiseerd. Op 19 september 1985 werd de stad getroffen door een zware aardbeving (het epicentrum lag zuidelijk van de stad in Michoacán), waarbij 5.000 (volgens de regering) tot 20.000 doden vielen. Bovendien waren er tienduizenden daklozen.

Mexico, Golf van, randzee van de Atlantische Oceaan, bij Midden-Amerika, door de Amerikaanse staat Florida gescheiden van de Atlantische Oceaan en door Yucatán en Cuba gescheiden van de Caribische Zee.
De officiële taal van Mexico is het Spaans (met veel ontleningen aan de inheemse talen), welke taal door een steeds groeiend aantal Indianen naast hun eigen taal gesproken wordt. Binnen de Indiaanse talen worden 59 taalgroepen onderscheiden, waarvan het Nahuatl de grootste verbreiding heeft.

In de loop van de 20e eeuw is de rechtsontwikkeling veel meer gediversifieerd, mede omdat de behoeften van het rechtsverkeer en van de internationale handel de opening van de economische systemen hebben afgedwongen. De rechtsstelsels hebben zich hieraan moeten aanpassen. Zo stelt men vast dat tijdens de voorbije eeuw de sociale evolutie ook een aanpassing van de rechtspositie van vrouwen en onwettige kinderen heeft bevorderd. Het huwelijksrecht is geseculariseerd, het echtscheidingsrecht is tot ontwikkeling gekomen. In de economische sfeer ziet men hoe het recht inzake de actoren van het economisch leven, de ondernemingen, en van de handel sterk zijn uitgewerkt naarmate de betrokken landen een rechtssysteem hebben tot stand moeten brengen dat aan de eigen behoeftes moest beantwoorden. In de loop van de 20e eeuw heeft ook een markante verschuiving plaatsgevonden van een bijna uitsluitende Europese invloed (waarin de invloed van het Franse model bijzonder groot was) naar een grotere autonomie in de ontwikkeling van de nationale rechtssystemen, waarbij in een ruimer internationaal perspectief in het bijzonder het Noord-Amerikaans model van de Verenigde Staten een toenemende rol heeft gespeeld.


Geraadpleegde bron:

  • Proefschrift, privaatrechtsgeschiedenis en van de geschiedenis van rechtsinstellingen in Spaanstalig Latijns Amerika van de kolonisatieperiode tot de 21e eeuw, universiteit Leiden.