Bolivia

Artikelindex

Rechtssysteem

Bolivia heeft de meeste internationale conventies op het terrein van de mensenrechten geratificeerd. Naleving van de mensenrechten wordt bemoeilijkt door de economische recessie en politieke en sociale spanningen. Bolivia kent geen doodstraf en heeft ook het verdrag van Rome betreffende het Internationaal Strafhof geratificeerd. Helaas kunnen de landen tot op de dag van vandaag het niet eens worden of drugsdelicten hieronder vallen. Wel is er een uitleveringsverdag tussen Nederland en Bolivia.

De rechterlijke macht in Bolivia kent vijf niveaus, waarvan de Hoge Raad het hoogste is. Er is sprake van veel inefficiëntie en corruptie. Juridische hervormingen worden voortgezet. Bolivia is toegetreden tot het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVPBR), alsmede de \"American Convention on Human Rights\" (ACHR).

In Bolivia is sprake van mensenrechtenschendingen in de zin van te hard optredende ordetroepen, te lange perioden van voorarrest, te zware methoden van verhoor en corruptie binnen het rechtssysteem. Op dit moment verblijven twee Nederlandse gedetineerden in de gevangenis van Bolivia. De regering voert een actief drugsbestrijdingsbeleid, waarin de uitroeing van illegale gewassen het centrale element vormt. Het probleem is dat de daarbij noodzakelijke alternatieve ontwikkelingsprogramma’s niet – of niet goed –kunnen worden uitgevoerd.


Geraadpleegde bronnen: