Argentinië

Artikelindex

Straffen 

Argentinië is volgens verschillende bronnen steeds vaker gebruikt als onderdeel van smokkelroutes van drugs. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de strenge controles die er op bestaande routes wordt uitgeoefend. Daarom is er waarschijnlijk ook een toename van het aantal Nederlanders gedetineerd in Argentinië (allen zijn veroordeeld voor een drugsgerelateerd delict). Zo meldt de Wereldomroep op haar website dat in het begin van 2007 35 Nederlanders in Argentinië gedetineerd zaten, terwijl twee en een half jaar geleden dit nog slechts drie Nederlanders waren. De gemiddelde straffen voor het smokkelen van drugs zijn in Argentinië effectief 5 tot 7 jaar cel.

Nederland heeft op dit moment geen verdrag met Argentinië betreffende de overname van de Argentijnse straf door Nederland. Het is op dit moment niet mogelijk om de in Argentinië opgelegde straf in Nederland uit te zitten. Prison Law zet zich, zeker gezien de explosieve toename van gedetineerde Nederlanders in Argentinië, in voor de totstandkoming van een dergelijk verdrag.