Argentinië

Artikelindex

Politieke structuur 

Argentinië is een federatie. De President is zowel staatshoofd als hoofd van de regering. De wetgevende macht is gebundeld bij de regering en de twee parlementaire kamers (de Senaat en het Huis van Afgevaardigden). De uitvoerende macht ligt bij de regering. Argentinië is net als Nederland een representatieve democratie en heeft een meerpartijenstelsel (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten). De Rechtsprekende macht is onafhankelijk van de uitvoerende en wetgevende macht. Argentinië heeft de bekende scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

De federatie Argentinië bestaat heeft drie vormen en niveaus van overheid, namelijk een federale overheid, statelijke overheden en lokale overheden, zo bepaalt de belangrijkste wet van Argentinië, de Grondwet van 1853. Argentinië bestaat uit 23 staten/provincies en de stadsstaat provincie Buenos Aires. Elke Staat heeft een eigen Grondwet die sterke overeenkomsten vertoont met de federale Grondwet.