Argentinië

Artikelindex

Geschiedenis

De Europeanen (Spanjaarden) zetten pas in de 16e eeuw voet op Argentijns grondgebied. Tot die tijd woonden er een aantal Indianenstammen die over een vrij hoge mate van ontwikkeling beschikten. De Spanjaarden stichtten een aantal steden als Buenos Aires, San Juan, Tucman, Mendoza en Cordoba. Mede door de uitbraak van verschillende ziekten werd de indianenbevolking gedecimeerd. Vanaf het moment dat Argentinië een eigen Spaanse onderkoning krijgt bloeit de handel op; Buenos Aires wordt de belangrijkste haven voor de export naar Europa en de doorvoer naar Peru en Bolivia. Spanje begint echter de greep op de koloniën te verliezen. De Britten en de Fransen proberen hun plaats in te nemen, wat echter niet lukt. Uiteindelijk wordt in 1816 in Tucman de onafhankelijkheid uitgeroepen, terwijl de Spanjaarden pas een jaar later definitief worden verdreven.

Vanaf de onafhankelijkheid is er een veelvoud aan interne twisten tussen bevolkingsgroepen en verschillende politieke bewegingen. Echter, eind 19e eeuw bloeit de Argentijnse economie onder invloed van nieuwe technische mogelijkheden en de immigratie van vele Europeanen. Keerzijde is dat de indianen van de landbouwgronden werden verwijderd, simpelweg door ze te liquideren. Op deze manier ontstonden er grootgrondbezitters die hun macht enorm uitbreidden. Het aantal inwoners van Argentinië steeg enorm, en even was het dan ook samen met de Verenigde Staten het meest welvarende land ter wereld. In Argentinië wonen vooral de nazaten van immigranten uit Europa. Er is bijvoorbeeld zelfs een soort van Nederlandse kolonie in Argentinië. Door de immigranten heeft het land een sterke Europese invloed.

Na de eerste wereldoorlog gaat het bergafwaarts met het land. De export naar de Europese markten stagneert en er ontstaat een economische crisis. Sinds die periode is Argentinië geconfronteerd met verscheidene revoluties en gewelddadige machtswisselingen dikwijls uitmondend in gewelddadige dictaturen. Het bekendste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld het militaire bewind van generaal Videla wat begon in 1976 en eindigde in 1983. Tijdens dit regime waren martelingen en standrechtelijke executies aan de orde van de dag. Gevangenen werden veelal gemarteld en gefolterd en politieke tegenstanders werden uit de weg geruimd door ze bijvoorbeeld uit vliegtuigen de oceaan in te gooien.

Misdaden die in die tijd zijn begaan, zijn veelal onbestraft gebleven. Dit is er voor verantwoordelijk dat ook op dit moment gevangen op grote schaal worden gemarteld door verhorende politieambtenaren, gevangenisbewaarders en andere overheidsdienaren. Echter, over de toestand in de gevangenissen verderop meer. Pas sinds het eind van de jaren ’80 is de democratie in Argentinië hersteld. Op dit moment wordt het land geleid door President Kirchner. Tegelijk is ook de discussie losgebarsten over de vervolging van mensen die tijdens de militaire dictatuur de mensenrechten hebben geschonden. Het hoogste rechtscollege in Argentinië heeft de immuniteitswetgeving ongrondwettig verklaard en langzaamaan worden er dan ook vervolgingen ingesteld.