Zuid-Amerika

Overzicht Nederlandse gedetineerden in Zuid-Amerika

- Argentinië 44;
- Bolivia 9;
- Brazilië 72;
- Colombia 13;
- Ecuador 44;
- Peru 91;
- Suriname 62;
- Trinidad en Tobago 10;
- Venezuela 71.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een complete lijst van Nederlandse gevangenen in het buitenland vindt u hier op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mocht u bij de besproken landen niet het land vinden dat u zoekt, dan wil dat niet direct zeggen dat op dat land geen landenspecialist werkzaam is. U kunt de stichting via een email hierover raadplegen.


Geraadpleegde bronnen:

  • Bijlage Kamerbrief inzake consulaire bijstand aan gedetineerden in het buitenland d.d. 4-12-2007.
  • Kamerstukken II 83928, Algemene rekenkamerrapport, Gedetineerdenbegeleiding Buitenland,
    SDU uitgeverij, Den Haag 2005.
  • PrisonLAW