Verenigde Staten

Artikelindex

Conclusie

Helaas is het zo dat er in de Verenigde Staten van Amerika nog steeds discrepanties bestaan tussen wat er voorgeschreven wordt door internationale wetgeving, de Grondwet, de strafwetgeving en wat er in de praktijk gebeurt. Voornamelijk het detentiecentrum op Guantánamo Bay krijgt veel aandacht. Gedetineerden worden daar nog altijd blootgesteld aan marteling.

Uit rapportages van de UN blijkt dat Californië een van de slechtste detentieomstandigheden heeft van alle staten binnen Amerika. Geconcludeerd kan worden dat mensenrechtenschendingen nog steeds aan de orde van de dag zijn.

De gevangenisomstandigheden in de Verenigde Staten van Amerika zijn uitermate zwaar en hard. De straffen zijn hoog en de autoriteiten kennen geen genade. PrisonLAW wil iedereen waarschuwen om met het strafrechtsysteem binnen Amerika in aanmerking te komen.

1 In 2002 hebben de Verenigde Staten van Amerika wel twee additionele protocollen bij het Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd. Een protocol heeft betrekking op de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (kindsoldaten) en de ander op de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Daarnaast heeft The US Supreme Court de doodstraf ongrondwettig verklaard voor kinderen jonger dan 18 jaar oud.

2 De begrippen ‘state prison’ en ‘county jail’ worden uiteengezet in hoofdstuk 5

3 Supra n 2.

 


Nuttige websites