Verenigde Staten

Artikelindex

californie

1. Algemeen
1.1 Geografische ligging

Californië is een van de vijftig staten van de Verenigde Staten van Amerika. Het ligt van noord naar zuid (grens bij Mexico) uitgestrekt langs de westkust van het land, aan de Stille Oceaan. De hoofdstad is Sacramento, terwijl Los Angeles, San Diego, San Jose en San Francisco de grootste steden zijn.

1.2 Klimaat
Door de enorme oppervlakte en de ligging aan de Stille Oceaan kent Californië sterke verschillen in klimaat. Langs de kust verschillen de klimaten van een mediterraan klimaat (midden en zuiden) tot een zeeklimaat met mist en koude stroming (noorden). Veel gebieden in het binnenland hebben een woestijn- en een steppeklimaat. In de hooggebergten heerst een hooggebergteklimaat met sneeuwval.

1.3 Tijdsverschil
In Californië is het gedurende het gehele jaar 9 uur vroeger dan in Nederland.

1.4 Bevolking
In Californië wonen, volgens de schatting van 2011 van het US Census Bureau, ruim 37,7 miljoen mensen. Californië is daarmee de grootste staat van de Verenigde Staten op het gebied van inwonersaantal. In de hoofdstad (Sacramento) wonen 0,5 miljoen inwoners. In Los Angeles 3,8 miljoen, in San Diego 1,3 miljoen, in San Jose 1 miljoen en in San Francisco 0,8 miljoen inwoners.

Ongeveer 58,8 procent van de inwoners zijn blanke Amerikanen, ongeveer 35,9 procent is Hispanic en naar schatting is 12,3 procent Aziatisch Amerikaans en 6,2 procent Afro-Amerikaans.

1.5 Taal
Er worden in Californië naar schatting meer dan 200 verschillende talen gesproken. Het overgrote deel van de bevolking (58 %) spreekt Engels. Dit is ook de officiële taal van de regering sinds 1986, hoewel vrijwel alle officiële overheidsdocumenten ook beschikbaar zijn in het Spaans. De Spaanse taal wordt naar schatting door 29 % van de bevolking gesproken en komt vooral voor in het Zuiden van Californië. Andere talen die gesproken worden zijn Chinees waaronder Mandarijn, Filipijns, Vietnamees en Koreaans. Deze talen worden vooral gesproken door immigranten.

1.6 Religie
De grootste religie in Californië is de Rooms-Katholieke Kerk. Toch is ongeveer maar twee derde van de inwoners gelovig. Daarmee is de staat minder religieus dan de gemiddelde Amerikaanse staten.

Andere veel voorkomende religies zijn het Christendom, de Islam, het Boeddhisme en het Jodendom.

1.7 Geschiedenis
De eerste bewoners van Californië waren de Indianen. Deze Indiase volkeren waren zeer uiteenlopend politiek georganiseerd. De kustgebieden waren het dichtst bevolkt vanwege de mogelijkheid om te vissen en te jagen.

Vanaf 1821 behoorde het gebied bij het in dat jaar onafhankelijk geworden Mexico.

De eerste groepen Amerikanen arriveerden pas in 1841 in Californië. Al in 1846 kwamen een groep Amerikaanse kolonisten in opstand tegen de Mexicanen en ze richtten een onafhankelijke republiek op. De Amerikaanse kolonisten gebruikten hiervoor een vlag met een grizzlybeer er op. De grizzlybeer is tegenwoordig nog steeds afgebeeld op de officiële vlag van de staat Californië. Amerikaanse troepen kwamen in dat zelfde jaar (1846) het gebied binnen en de Mexicaanse Oorlog brak uit. In 1948 stond Mexico het gehele gebied af aan de Verenigde Staten.

In 1848 werd er goud gevonden in Californië, wat in 1849 leidde tot de Gold Rush. Er kwamen zo veel immigranten naar het gebied om goud te zoeken dat Californië al in 1850 voldoende inwoners had om officieel een Amerikaanse staat te worden. Politieke initiatieven leidden tot het opstellen van een grondwet en de toelating van Californië als de 31e staat van de Verenigde Staten.

Tussen 1863 en 1869 werd door twee spoorwegmaatschappijen een spoorweg door de Sierra Nevada aangelegd. De aangelegde Transcontinental Railroad verbond Californië per spoor met het oosten van de Verenigde Staten en verkortte de reistijd van een paar maanden tot een paar dagen. Dit leidde tot een versnelde groei van de staat van 560.000 mensen in 1870 tot bijna anderhalf miljoen mensen in 1900.

In 1906 vond de Great Earthquake, de Grote Aardbeving, plaats in San Francisco. Hierdoor stierven meer dan 3.000 mensen en ruim 300.000 mensen werden dakloos. Ondanks deze ramp bouwde men de stad snel weer op en Californië bleef maar door groeien.

De aantrekkingskracht van Californië werd versterkt door de opkomst van de filmindustrie in Hollywood vanaf 1908. In de loop van de 20e eeuw kreeg de staat het imago van zee, zon, strand en surfen. Ondertussen kwam in de jaren 30 van de 20e eeuw een nieuwe stroom immigranten op gang toen duizenden mensen uit de Dust Bowl, droogte en stofstormen uit de centrale staten van de Verenigde Staten, naar Californië kwamen op zoek naar werk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1942) liet president Roosevelt honderdduizenden Japanse inwoners van Californië in concentratiekampen opsluiten. De daaropvolgende rechtszaken vormden de aanleiding voor de Civil Rights Act van 1964, die alle Amerikaanse burgers gelijke rechten gaf.

Tussen 1941 en 1962 was het bevolkingsaantal van Californië geëxplodeerd van 9 miljoen naar 22 miljoen, een groei die ook daarna doorzette. Tegen de jaren '80 was Californië de staat met de meeste inwoners in de VS. De staat was in politiek en economisch opzicht enorm gegroeid. Echter, deze groei kwam niet zonder problemen. Er ontstonden bijvoorbeeld sociale en etnische spanningen in achtergestelde migrantenwijken en daarnaast ontstonden er veel smog- en fileproblemen.

In 1994 was Californië een van de eerste staten die de ‘Three strikes-wetgeving’ invoerde. De wet bepaalt dat rechters altijd een levenslange gevangenisstraf dienen op te leggen als een verdachte voor de derde maal schuldig wordt bevonden aan een misdrijf.

De economische groei duurde voort in de laatste decennia van de 20e eeuw. Echter, in 2009 dreigde de staat failliet te gaan door een overheidstekort. De politiek bleek verdeeld maar uiteindelijk werd een faillissement voorkomen doordat Democratische en Republikeinse politici op het laatste moment een overeenkomst wisten te bereiken. De financiële problemen van de staat zijn daarmee niet over. Het overheidstekort loopt elk jaar op en de economische vooruitzichten zijn niet meer zo rooskleurig.

1.8 Politieke structuur
Californië wordt geregeerd als een republiek met een duidelijke scheiding der machten. De wetgevende macht bestaat uit twee kamers van afgevaardigden, een lagerhuis en een hogerhuis ofwel senaat. De uitvoerende macht ligt bij de gouverneur, die elke vier jaar door de bevolking wordt verkozen. Op dit moment is Jerry Brown de gouverneur van Californië. Zoals in vrijwel alle staten van de Verenigde Staten is de wetgeving van Californië gebaseerd op de Britsecommon law.

Californië heeft een eigen grondwet. Deze kan worden aangepast via referenda. Zowel de gouverneur, de beide kamers van afgevaardigden en het volk kunnen (door middel van een petitie) het initiatief tot een referendum nemen.

Referenties:
Wikipedia. Geraadpleegd via www.wikipedia.org
US Census Bureau. Geraadpleegd via www.census.gov