Verenigde Staten

Artikelindex

Overheid en politiek

De Verenigde Staten vormen een federatie of statenbond, die bestaat uit 50 deelstaten en een federaal district: Washington DC. De federale grondwet regelt de verdeling van bevoegdheden tussen de centrale overheid en de afzonderlijke staten. De staten hebben grote eigen bevoegdheden, maar de federale regering in Washington DC vormt een overkoepelend en waar nodig aanvullend bestuur.

Scheiding der machten
De Verenigde Staten hebben een representatieve democratie, waarin de scheiding van machten duidelijk is terug te vinden. De wetgevende macht is het Congres. Deze bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Senaat heeft 100 zetels, twee voor elke staat. De leden van de Senaat worden gekozen voor 6 jaar. Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden. Elke staat krijgt het aantal vertegenwoordigers dat in verhouding is met het aantal inwoners van de desbetreffende staat. Wel krijgt iedere staat minstens één zetel. De leden worden gekozen voor 2 jaar. De leden van de Senaat hebben meer bevoegdheden en kunnen bovendien door hun langere termijn van 6 jaar minder snel worden afgerekend op hun stemgedrag. Gezamenlijk hebben zij als Congres onder andere de bevoegdheid federale wetten te maken, verdragen goed te keuren en door middel van het recht van impeachment zittende politici te verwijderen uit de regering.

De uitvoerende macht is de president. Deze wordt niet direct gekozen maar door middel van getrapte verkiezingen. De president is de commander-in-chief van het leger en hij kan zijn veto uitspreken over wetsvoorstellen. De president kiest tevens, met goedkeuring van de Senaat, de leden van het Hooggerechtshof en lagere federale rechtbanken. De rechterlijke macht bestaat uit de federale rechtbanken, de federale gerechtshoven en het Hooggerechtshof (het United States Supreme Court, niet te verwarren met andere Supreme Courts. In de meeste staten wordt de eigen hoogste rechterlijke instantie ook Supreme Court genoemd. Er wordt dan gesproken van, bijvoorbeeld, het Louisiana Supreme Court.)

De federale rechterlijke instanties interpreteren wetten en kunnen wetten vernietigen indien deze onconstitutioneel zijn.